Dersler

BİRİNCİ YIL

I. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T U K AKTS
AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 1 2 0 2 2
BİL101 Bilişim Teknolojileri I 3 0 3 4
İNG101 İngilizce 1 3 0 3 3
TUR101 Türk Dili 1 2 0 2 2
SMO101 Tıbbi Terminoloji 2 0 2 3
SMO105 Temel Matematik 3 0 3 3
SMO109 Temel İlk Yardım 3 0 3 3
SMO111 Temel Anatomi 3 0 3 3
ECH101 Eczacılıkta Temel Hesaplamar 2 0 2 4
ECH103 Organik Kimyada Temel Kavramlar 2 0 2 3
KAR100 Kariyer Planlama 0 0 0 0
Toplam Kredi 25 0 25 30

II. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T U K AKTS
SMO102 Hastalıklar Bilgisi  2 0 2 2
SMO106 Temel İletişim Becerileri  2 0 2
ECH104 Eczane Hizmetlerinde İlaç Bilgisi 1 2 0 2 3
ECH106 İlaç Zehirleme Bilgisi 2 0 2 3
ECH150 Yaz Stajı (20 iş günü) 0 0 0 1
KMB102 Klinik Mikrobiyoloji 3 0 3 4
BYK102 Genel Biyokimya 3 0 3 4
FAR102 Farmakoloji 1 3 0 3 4
AİT102 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 2 2 0 2 2
TUR102 Türk Dili 2 2 0 2 2
İNG102 İngilizce 2 3 0 3 3
Toplam Kredi 24 0 24 30

İKİNCİ YIL

III. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T U K AKTS
ECH201 Eczane Hizmetlerinde İlaç Bilgisi 2 3 0 3 4
ECH203 İlaç Şekilleri Teknolojisi 1 2 0 2 4
ECH205 Ecz Hizmetleri Uygulamaları Lab 1 0 2 1 3
ECH207 İlaç Kimyası 3 0 3 6
ECH209 Eczane Hiz. İlkeleri ve Etik Kurallar 2 0 2 3
ECH211 Eczane Hizmetleri Yönetimi 3 0 3 4
FAR105 Farmakoloji 2 2 0 2 3
SMO201 Ölçme ve Değerlendirme 3 0 3 3
Toplam Kredi 18 2 19 30

IV. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T U K AKTS
SMO202 Halk Sağlığı  3 3 4
SMO204 Meslek Etiği 3 0 3 4
SMO208 Akılcı İlaç Kullanımı 1 0 1 1
SMO210 Sağlık Hizmetlerinde Kalite 3 0 3 4
ECH202 Eczane İşletmesi Sistemleri 2 0 2 2
ECH204 Ecz. Kayıtları ve Stok Yöntemleri 2 0 2 2
ECH206 Tıbbi Bitkisel Ürünler 3 0 3 3
ECH208 İlaç Şekilleri Teknolojisi 2 2 0 2 3
ECH210 Temel Eczane Uygulamaları 0 8 4 4
ECH212 Ecz Hiz. Uygulamaları Lab 2 0 2 1 3
Toplam Kredi 19 10 24 30

AIT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 1
Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaması sonucu ortaya çıkan siyasi ekonomik kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluşunun ele alınması.

TUR 101 Türk Dili 1
Dilin tanımı ve önemi; dil-kültür ilişkisi, yazı dili ve özellikleri, yazılı anlatımda dış yapı ve kurallar, imlâ kuralları ve noktalama işaretleri; yazıda plan, tema, bakış açısı, yardımcı fikirler, paragraf yazımı; kompozisyon kavramı, kompozisyon yazma kuralları ve planları; seçilmiş yazılarda kompozisyon çatısı, tema, paragraf incelemesi, kompozisyon düzeltme çalışmaları, genel anlatım bozuklukları, düşünme ve düşündüğünü ifade edebilme; çeşitli yazı türleri (anı, fıkra, hikaye, eleştiri, roman vb.) formal yazılar (özgeçmiş, dilekçe, rapor, ilan, bibliyografya, tebliğ, resmi yazılar, bilimsel yazılar, makale, vb.) makalenin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri üzerine çalışma, makale yazma çalışması, not alma ve özetleme yöntem ve teknikleri.

ING 101 İngilizce
Türkçe bölümler için dizayn edilmiş İNG 101 dersi öğrencilere İngilizcenin konuşulduğu ortamlarda bulundukları zaman günlük hayatta sık karşılabilecekleri diyalogları ve içeriklerini anlama ve karşılık verme becerilerini kazandırmaya önelik bir derstir. Kendisini ve ailesini tanıtabilmr; Yakın çevresinde olan nesnelerin isimlerini bilme, tarifini anlayabilme; Rutin olarak aktiviteleri anlayabilme, seçebilme; bazı mobilyaları isimlendirebilme yapılan bir ev tarifini anlayabilme

BİL 101 Bilişim Teknolojileri I

 1. Bilişim Teknolojilerinin Günlük Yaşamdaki Yeri
 2. Bilgisayar Sistemleri, Dosya Yönetimi
 3. Etik ve Güvenlik, Dijital Vatandaşlık
 4. Gizlilik ve Güvenlik
 5. Bilgisayar Ağları
 6. Araştırma
 7. İletişim Teknolojileri ve İşbirliği
 8. Görsel İşleme Programları
 9. Kelime İşlemci Programları
 10. Sunu Programları
 11. Tablolama Programları
 12. Ses ve Video İşleme Programlar
 13. Problem Çözme Kavramları ve Yaklaşımları, Programlama

SMO 109 Temel İlk Yardım
İlk yardım dersine genel bakış. İlk yardımda temel kavramlar, normal vital bulgular ve bulguların değerlendirilmesi, İleri ve sürekli yaşam desteği. Özel durumlarda (kazalar, kanamalar,zehirlenmeler, sırasında yaralanmalarda/ zehirlenmeler ) öğrencileri bilgilendirmeyi amaçlayan temel bir derstir. Kaza ve yaralanma durumlarında müdahalede bulunanların, ilkyardım eğitimi almış olmaları, yaşamın sürdürülmesinde, sakatlanmaların önlenmesinde ve iyileşme sürecinin kısaltılmasında belirleyici rol oynamalarını sağlamaktır.

SMO 105 Temel Matematik
Bu dersin amacı öğrencilerin soyut düşünme yeteneğini geliştirmek ve sosyal bilimler ile ilgili matematik problemleri analiz etmek için bir matematiksel altyapı vermektir

SMO 111 Temel Anatomi
Anatomiye giriş dersi olup, iskelet ve kas, solunum, dolaşım, sindirim, sinir, endokrin, boşaltım ve üreme sistemlerini oluşturan temel anatomik yapı ve kavramların öğretildiği temel derstir. Bu dersi alan öğrenciler;

İskelet ve kas sistemi anatomisi: kemik, kas, eklem ve genel bilgiler, üst ve alt ekstremite.
Solunum sistemi anatomisi: thorax duvarı anatomisi ve diafragma, burun ve larinks, trake, akciğerler ve plevra.
Dolaşım sistemi: kalp (atrium ve ventrkül ), perikard, damarlar.
Sindirim, boşaltım ve üreme sistemleri: farikns, özefagus ve mide, ince-kalın bağırsaklar, karaciğer, pankreas, dalak, böbrekler, üreterler-mesane ve üretra-kadın ve erkek genital organları.
Sinir sistemi: merkezi sinir sistemi-diencephalon ve telencephalon-medulla spinalis morfolojisi, beyin sapı- serebellum ve kranial sinirler – otonom sinir sistemi.
Endokrin sistem.  Duyu organları: göz ve görme yolları, kulak, işitme ve denge yollarını öğrenirler.

SMO101 Tıbbi Terminoloji
Tıbbi terimleri oluşturan ön ekler (Prefixes), kökler (Stems) ve son eklerin (Suffixes) öğretilmesi, ameliyat ve benzer tedavi seçenekleri ile hastalıkların standart terminolojisi hakkında bilginin verilmesini maçlayan temel bir derstir.  Tıbbi terimleri oluşturan ön ekler (Prefixes), kökler (Stems) ve son eklerin (Suffixes) öğretilmesi,Olumlu ve olumsuz ekler ile zıt anlamlı kavramların öğretilemsi Ameliyat ve benzer tedavi seçeneklerinde kullanılan teknik, cihaz ve yöntem adlarının öğretilmesi

ECH 101 Eczacılıkta Temel Hesaplamalar
Eczacılık hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında ihtiyaç duyulacak her türlü hesaplamalar için gerekli yöntem ve bunların uygulanabilirliğini öğretmektir.

Problem çözümüne yaklaşım, uygun yöntem belirleme, çözümde takip edilecek aşamaları bir sistematik içerisinde takip edebilmeyi, ulusal ve uluslararası ölçüm sistemlerini kavramayı sağlatmak, örnekler ile bubilgileri pekiştirmek amaçlanmaktadır.

ECH 103 Organik Kimyada Temel Kavramlar
Organik kimyanın temel ilke ve prensiblerinin öğrenilmesi

Belirlenenkavram(ları)açıklamak/anlatmak.Seçilen konuların derinlemesine/detaylı bir şekilde incelemek.Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerin varolan bilgilerini geliştirmek.Seçilen kavramlar bağlamında öğrencilerin fikirlerini/bilgilerini/kavrayışlarınıgeliştirmek. Eleştirel düşünceyi geliştirmek

KAR100 Kariyer Planlama

 • Kariyer planlama ve kariyer gelişimi modellerini öğrenme.
 • Hâlihazırda mevcut iş piyasası koşulları hakkında bilgi sahibi olma.
 • Mülakat teknikleri hakkında bilgi sahibi olma. Etkileyici bir iş görüşmesini nasıl yapılacağını öğrenme.
 • Özgeçmiş, kapak yazısı ve teşekkür mektubu hazırlama yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma.
 • İş başvurularında kullanmak üzere CV hazırlama

AİT 102 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2
Mustafa Kemal Paşanın 29 Ekim 1923 de Türkiye Cumhuriyeti’ni kuruşundan itibaren vefatına kadar gerçekleştirdiği ilke ve inkılaplar değerlendirilmektedir

TUR 102 Türk Dili 2
Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri, iyi bir konuşmanın temel ilkeleri, güzel konuşmaya yardımcı teknikler, önemli günler için konuşma hazırlama, konuşma içeriğinin düzenlenmesi, konuşmayı etkileyen faktörler, hazırlıksız (telefonda konuşma, tanışma ve tanıştırma vs.) ve hazırlıklı konuşma türlerinin (münazara, açık oturum, panel, forum, sempozyum, konferans) özellikleri, diksiyon ve önemi, Türkçenin doğru telaffuzunda önemli olan hususlar, doğru imla, doğru vurgu, doğru tonlama ve metin ağırlıklı uygulamalar.

İNG 102 İngilizce 2
Türkçe bölümler için dizayn edilmiş İNG 102 dersi öğrencilere İngilizcenin konuşulduğu ortamlarda bulundukları zaman günlük hayatta sık karşılaşabilecekleri  diyalogları ve içeriklerini anlama ve karşılık verme becerilerini kazandırmaya yönelik bir derstir.  Dersin her konusunda anlam ve iletişimi takip edebilme ön planda tutulmuş dil yapılarının öğrenilmesi sadece bir araç olarak görülmüştür.  Bu doğrultuda dersin içeriği görsel, işitsel ve yazılı materyallerle desteklenmiş her durum ve konu için farklı şekilde tasarlanmıştır.  İNG 102 dersi, içerik olarak Avrupa Ortak Diller Çerçevesi Kriterleri’nin A1 seviyesini (YAZILI METİNLER VE DİYALOGLARDA) hedeflemektedir.  İlgili kriter ve hedeflenen beceriler aşağıdaki linkte ve ‘amaçlar’ bölümünde bulunabilir.

Hangi soru sözcüğünün hangi durmda kullanılmaya uygun olduğunu seçebilme
Ölçü bildiren sözcüklerin nerelerde kullanıldığını seçebilme
Şimdiki zaman aktivitelerini, geçmiş zaman aktivitelerini ve gelecekle ilgili yapılan ayarlamaları anlayabilme
İki veya daha fazla şey/kişi arasında yapılan kıyaslamayı anlayıp bilgiyi kullanabilme
Günlük hayattaki rutin durumlardaki (tatil ayarlama, öneride bulunma, tercih belirtme, nasihat verme) içeriği  takip edip bir sonraki yanıtı tahmin edebilme
Yiyecekler, organizasyon yapma, sağlık sorunları, hayat olayları, tatil ayarlamaları, para kullanımı,  kıyafetleri isimlendirme , şehirleri tasvir etme, istekte bulunma  gibi çeşitli durumlarda kullanılan kelime ve/veya deyimleri seçebilme

SMO 102 Hastalıklar Bilgisi
Sağlık ve hastalık kavramları, semptomlar, bulgular, etiyoloji, hastalıkların muayene şekilleri ve tanı işlemlerinin öğretilmesinin amaçlandığı temel derstir. Sağlık ve hastalık kavramları, semptomlar, Bulgular, Etiyoloji, Hastalıkları muayene, Muayene şekilleri ve tanı işlemleri. Konjenital anomaliler, Enfeksiyon ve parazit hastalıkları, Kanser, Endokrin sistem hastalıkları, Kan hastalıkları, Ruh sağlığı ve bozuklukları, Sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları.Solunum ve dolaşım hastalıkları. Gastrointestinal sistem hastalıkları. Nörolojik hastalıklar. Ürogenital hastalıkların öğretilmesi amaçlanmaktadır.

SMO 106 Temel İletişim Becerileri
Bilgi giriş ve çıkış işlemleri, Basit karşılaştırma işlemleri ve Uygulaması, Dizinli değişkenler ve Uygulaması, Bileşik karşılaştırmalar, Alt program ve fonksiyonları, Kütük çeşitleri, yapıları ve Uygulaması. İletişimi tanıma ve çeşitleri, İletişim unsurları, Gönderici, Alıcı, Mesaj, Kanal dinleme ve türleri, Geri bildirim süreci, Sekreterin tanımı, Çeşitleri, Duyuşsal ve bilişsel özellikler, Meslek saygısı ve bazı kurallar, Dış görünüm ve hareketler, 657 sayılı devlet memurları kanunu hakkında bilgi, Yöneticiyle birlikte çalışma, Yönetici ve yöneticide bulunması gereken özellikler.

KMB 102 Temel Mikrobiyoloji
Dersin amacı insanda enfeksiyona neden olan mikroorganizmalar hakkında bilgi vermek, geçiş yolları ve önlem konusunu öğretmektir.  Enfeksiyon hastalıklarının laboratuar tanısı için uygun örneklerin toplanmasını ve  klinik örneklerin incelenmesini tanımlamak amaçlanmıştır. Nazokomial enfeksiyon hakkında bilgi verilir, enfeksiyon kontrol ve önleme yöntemleri öğretilir.

FAR 102  Farmakoloji
Farmakoloji: İlaç ve biyolojik sistemler arasındaki ilişkiyi incelenmesi, İlâçların etkileri, etki mekanizmaları ve tedavide kullanımlarınıın incelenmesi
Belirlenen kavram(ları) açıklamak/anlatmak İlgili kavram(lar)la alakalı farkındalık yaratmak ve bunu geliştirmek.
Belirlenen kavram(lar)ın geçerliliğini tartışmak.
Seçilen/belirlenen becerileri geliştirmek
Seçilen konuların derinlemesine/detaylı bir şekilde incelemek
Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerin var olan bilgilerini geliştirmek
Seçilen kavramlar bağlamında öğrencilerin fikirlerini/bilgilerini/kavrayışlarını geliştirmek
Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerle var olan bilgilerini yenilemek Yeniliği teşvik etmek Eleştirel düşünceyi geliştirmek

BYK 102  Genel Biyokimya
Makromoleküllerin kimyasal yapısı ve özellikleri, metabolizmadaki rolleri hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlamak, makromoleküllerin biyokimyasal tanısında  kullanılan araştırma yöntemlerini öğretmek

ECH 104 Eczane Hizmetleri İlaç Bilgisi 1
Bu ders mevcut yasa ve mevzuatlar gereği eczane hizmetlerinde bilgilenmeye sahip olur

Bu ders hastaya en iyi hizmetin sunulmasını amaçlar

ECH 106 İlaç Zehir Bilgisi
İlaç ve zehir, tedavi ve zehirlenme kavramlarını öğretmektir

Problem çözümüne yaklaşım, uygun yöntem belirleme, çözümde takip edilecek aşamaları bir sistematik içerisinde takip edebilmeyi, ulusal ve uluslararası ölçüm sistemlerini kavramayı sağlatmak, örnekler ile bu bilgileri pekiştirmek amaçlanmaktadır

ECH 150 Yaz Stajı
Eczane hizmetlerini gerçek uygulamasını yapacaklardır.

Bu ders; öğrencinin bir eczacı sorumluluğunda görevlerini öğretecektir

ECH 201 Eczane Hizmetlerinde İlaç Bilgisi 2
Bu ders eczane hizmet ve yönetiminde mevcut yasa ve mevzuatlar gereğince bilgi ve yeterliliğe ulaşır. Bu ders hastaya en iyi hizmetin sunulmasını amaçlar

ECH 203 İlaç Şekilleri Teknolojisi 1
Bu ders; eczane hizmetleri esnasında eczacının en önemli destekçisi olan teknisyenin İlaç Teknolojisi ve Gereklilikleri açısından bilgilendirilmesini sağlayacak bir giriş dersidir

Bu ders; ilaç şekillerinin ve veriliş yollarının genel anlamda açıklanmasını ve sonrasında temel düzeyde sıvı ve yarı katı dozaj formlarının hazırlanması ve gerekliliklerinin anlaşılarak, stabilite ve saklama koşulları gibi ilaç için hayati öneme sahip konular hakkında bir bakış açısı oluşturmayı amaçlar

ECH 205 Eczane Hizmetleri Uygulamaları Lab 1
Bu ders; eczane hizmetleri esnasında eczacının en önemli destekçisi olan teknisyenin Majistral ürün hazırlama ve gereklilikleri açısından bilgilendirilmesini sağlayacak bir giriş dersidir. Bu ders; temel düzeyde sıvı ve yarı katı dozaj formlarının hazırlanması ve gerekliliklerinin anlaşılarak stabilite ve saklama koşulları ve etiketleme gibi ilaç için hayati öneme sahip konular hakkında  pratik beceri kazandırmayı amaçlar

ECH 207 İlaç Kimyası
Bu ders,  ilaç kimyasının temel prinsipleri, hesaplamaları ve en sık karşılaşılan organik bileşikler ile ilgili konularda öğrencileri bilgilendirmeyi amaçlayan bir giriş dersidir.

İlaç kimyasının temel kavramlarını öğretmek, maddenin mikro yapısını ve maddeler arasındaki etkileşimler hakkında bilgilendirmek, organik kimyanın önemli temel prensiplerin verilmesidir. Öğrenciye, organik bileşiklerin en sık karşılaşılan sınıflarının adlandırılması, fonksiyonel grupları, fiziksel ve kimyasal özelliklerini ve temel reaksiyon mekanızmaları öğretilecektir

ECH 209 Eczane Hizmetleri İlkeleri ve Etik Kurallar
Etik ve deontolojik kavramlar ve bunların eczane hizmetleri alanındaki öneminin tanıtılması

Etik ve deontolojik konuların yasal mevzuatlar ile olan benzerlik ve farklılıklar

ECH 211 Eczane Hizmetleri Yönetimi
Reçetedeki ilaçları eczacı gözetiminde hazırlayan ve sunan ara elemandır. Bu ders; eczanede verilen yönetsel hizmetlerin esasları, güncel uygulamalar ve sorunları, diğer hususlar uygulamalı olarak icra ettirilecektir

FAR 105 Farmakoloji 2
Hasta tedavisinde veya hastalığın teşhisinde, hastalıklara karşı proflaktik amaçlı kullanılacak ilaçlar ve onların etki mekanizmaları öğretilecektir

Eczacılık hizmetinin verilmesi birtakım ruhu içinde olmak zorunda olduğundan, öğrenci eczacı sorumluluğu ve gözetiminde ilaçlari ile ilgili hizmetlerin verilmesinde terapötik ve rasyonel ilaç kullanımı hakkında donanım sahibi olması amaçlanmaktadır

SMO 201 Ölçme Ve Değerlendirme
Bu ders öğrencilerin ölçme ve değerlendirme ile ilgili olarak gerekli görülen temel bilgi, kavram, model ve becerileri kazanmasıdır. Eğitim programlarında yer alan kazanımlara öğrencilerin ulaşıp ulaşmadığının kontrolü ölçme ve değerlendirme tekniklerini etkili bir şekilde kullanmak ile gerçekleşecektir. Öğretmen adaylarının öğrencilerdeki öğrenme eksikliklerini, kazanımlara ulaşma derecelerini ve onların bir üst öğrenim kademesine devam edip etmeyeceğine karar vermede kullanacakları ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarını öğrenmeleri önemli bir eğitim ihtiyacıdır. Bu ders öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme ile ilgili olarak gerekli görülen temel bilgi, kavram, model ve becerileri kazanmasını amaçlamaktadır.

SMO 208 Akılcı İlaç Kullanımı
Akılcı ilaç Kullanımı: İlâçların, hastaların klinik gereksinimlerine uygun bir şekilde, uygun dozda, yeterli bir zaman süresinde, hem kendileri hem de toplum için en düşük maliyet ile kullanılması
Belirlenen kavram(ları) açıklamak/anlatmak İlgili kavram(lar)la alakalı farkındalık yaratmak ve bunu geliştirmek.
Belirlenen kavram(lar)ın geçerliliğini tartışmak.
Seçilen/belirlenen becerileri geliştirmek
Seçilen konuların derinlemesine/detaylı bir şekilde incelemek
Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerin var olan bilgilerini geliştirmek
Seçilen kavramlar bağlamında öğrencilerin fikirlerini/bilgilerini/kavrayışlarını geliştirmek
Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerle var olan bilgilerini yenilemek Yeniliği teşvik etmek Eleştirel düşünceyi geliştirmek

SMO 202 Halk Sağlığı
Halk sağlığı yaklaşımını sağlık sorunlarına halk sağlığı bakış açısını geliştirmeyi kapsamaktadır. Bu ders ile

sonunda öğrenciler; toplumun sağlığını koruma ve geliştirmede hekimin rolünü, bu amaçla yapılan uygun müdahale yöntemlerini ve sağlık hizmetlerinin yönetimiyle ilgili temel kavramları açıklayabileceklerdir

SMO 204 Meslek Etiği
İş hayatındaki davranışların düzeltilmesini sağlayan, kişiye etik prensipler ve standartlar getirilmesini sağlayan derstir. Amaç; meslek etiği ve etik ile alakalı yeterliliklerin öğrenciye kazandırılmasıdır.

ECH 202 Eczane İşletmesi Sistemleri
Eczacılık hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında ihtiyaç duyulacak her türlü eczane kayıt sistemlerive stok yönetimi öğretilecektir

Bir işletme olarak, eczanelerde kayıtların tutulması, bu kayıtların güncellenmesi ve ilaç ve ilaç dışı ürünlerin stoklarının kayıt altına alınarak taki bina sılyapılır, bunların esasları nelerdir, detaylı olarak verilmesi amaçlanmaktadır

ECH 204 Eczane Kayıtları ve Stok Yönetimi
Eczacılık hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında ihtiyaç duyulacak her türlü eczane kayıt sistemlerive stok yönetimi öğretilecektir

Bir işletme olarak, eczanelerde kayıtların tutulması, bu kayıtların güncellenmesi ve ilaç ve ilaç dışı ürünlerin stoklarının kayıt altına alınarak taki bina sılyapılır, bunların esasları nelerdir, detaylı olarak verilmesi amaçlanmaktadır

ECH 206 Tıbbi Bitkisel Ürünler
Bu ders eczanede bulunan doğal kaynaklı ürünler(tıbbi çaylar,tıbbi yağlar ve ilaç formunda bitkisel ürünler) ile ilgili  öğrencinin eczacıya teknik yardım yapabilmesini sağlayacak bilgilerin öğretildiği derstir

Bu dersin amacı öğrenciyi ,eczanede bulunan, doğal kaynaklı ürünler(tıbbi çaylar,tıbbi yağlar ve ilaç formunda bitkisel ürünler) ile ilgili  eczacıya teknik yardım yapabilmesini sağlayacak  ve  halk sağlığı açısından doğal maddelerle tedavideki bilimsel bilgilerin verilmesidir

ECH 208 İlaç Şekilleri Teknolojisi 2
Bu ders; eczane hizmetleri esnasında eczacının en önemli destekçisi olan teknisyenin Katı ve Steril Dozaj formları hakkında bilgilenmesini sağlayarak, hastaların eczaneden ilaç temini sırasında karşılaşabilecekleri karışıklıkları minimuma indirecek ve özellikle soğuk zincir içeren ürünlerin taşınması esnasında oluşabilecek aksaklıklara dikkat çekecek bir derstir

Bu ders; eczanede majistral olarak üretilemeyen katı ve steril dozaj şekillerinin genel anlamda açıklanmasını ve sonrasında temel düzeyde bu dozaj formlarının endüstrideki hazırlanışının ve gerekliliklerinin anlaşılarak, stabilite ve saklama koşulları gibi ilaç için hayati öneme sahip konular hakkında bir bakış açısı oluşturmayı amaçlar

ECH 210 Temel Eczane Uygulamaları
Eczane yönetimiyle ilgili temel bilgiler ve eczanedeki temel bilgisayar programlarını kullanma
Bu ders; eczanede verilen hizmetlerin esasları, güncel uygulamalar ve sorunları, diğer hususlar uygulamalı olarak icra ettirilecektir

ECH 212 Eczane Hizmetleri Laboratuvar Uygulamaları Lab  2
Bu ders; eczane hizmetleri esnasında eczacının en önemli destekçisi olan teknisyenin Katı ve Steril Dozaj formları hakkında bilgilenmesini sağlayarak, hastaların eczaneden ilaç temini sırasında karşılaşabilecekleri karışıklıkları minimuma indirecek ve özellikle soğuk zincir içeren ürünlerin taşınması esnasında oluşabilecek aksaklıklara dikkat çekecek bir derstir

Bu ders; eczanede majistral olarak üretilemeyen katı ve steril dozaj şekillerinin genel anlamda açıklanmasını ve sonrasında temel düzeyde bu dozaj formlarının endüstrideki hazırlanışının ve gerekliliklerinin anlaşılarak, stabilite ve saklama koşulları gibi ilaç için hayati öneme sahip konular hakkında bir bakış açısı oluşturmayı amaçlar

SMO 210 Sağlık Hizmetlerinde Kalite
Sağlık hizmetlerini içinde barındıran tüm ön lisans bölümlerinde, sağlıkta kalitenin güvenlik, atık, enfeksiyon, iletişim, sağlık çalışanı sorumluluğu, tıbbi hatalar, acil durumlar, cihaz yönetimleri, sterilizasyon ve dezenfeksiyon, hastanede bulunan cihazlar dahil geniş alanı kapsamaktadır. Türkiye sağlık sistemine genel bakış, hasta çalışan güvenliği, sağlıkta kalite standartları, atıl yönetimi, enfeksiyonların önlenmesi, ilaç yönetimi, radyasyon güvenliği, temel hasta hakları, hasta ve hasta yakını ile sağlıklı iletişim, hasta güvenliğinde sağlık çalışanı sorumluluğu, hasta güvenliği ve tıbbi hata, sağlıkta risk yönetimi, hasta düşmelerinin önlenmesi, hastanın bilgilendirilmesi ve hasta rızası, güvenli ilaç uygulamaları, sağlıkta ölçme ve değerlendirme kültürü, malzeme ve cihaz yönetimi, afet ve acil durum yönetimi, bilgi yönetimi konularını içermektedir.