Dersler

BİRİNCİ YIL

I. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T U K AKTS
AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnklap Tarihi 1 2 0 2 2
BİL101 Bilişim Teknolojileri I 3 0 3 4
İNG101 İngilizce 1 3 0 3 3
SMO109 Temel İlkyardım 3 0 3 3
İSG101 İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş  2 1 3 4
İSG103 Makine ve Teçhizat 1 1 1 2 3
İSG105 Teknolojinin Bilimsel İlkeleri 2 0 2 2
İSG109 Hukuka Giriş 2 0 2 3
BYK203 Klinik Biyokimya 3 0 3 4
TUR101 Türk Dili 1 2 0 2 2
KAR100 Kariyer Planlama 0 0 0 0
Toplam Kredi 23 2 25 30

II. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T U K AKTS
İSG102  İş Sağlığı ve Güvenliği 1 2 1 3 6
İSG104 Makine ve Teçhizat 2 1 1 2 4
İSG106 İş Hijyeni 1 1 2 4
İSG108 Öğrenme ve Eğitim Teknikleri 2 0 2 2
İSG110 İş Hukuku 1 1 2 2
İSG112 İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku 2 1 3 4
İSG150 Yaz Stajı (30 İş Günü) 0 0 0 1
AİT102 Atatürk İlkeleri ve İnklap Tarihi 2 2 0 2 2
İNG102 İngilizce 2 3 0 3 3
TUR102 Türk Dili 2 2 0 2 2
Toplam Kredi 16 5 21 30

İKİNCİ YIL

III. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T U K AKTS
İSG 201  İş Sağlığı ve Güvenliği 2 2 1 3 5
İSG 203 Kimyasal Maddeler ve Tehlikeleri 2 0 2 3
İSG 205 Yangından Korunma Yöntemleri 1 1 2 2
İSG 207 Elektrik Tehlikeleri ve İş Güvenliği 1 1 2 4
İSG 209 İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulaması 1 0 12 5 5
İSG 211 Biyoistatistik 1 1 2 4
İSG 213 Ergonomi 2 0 2 4
SMO201 Ölçme Ve Değerlendirme 3 0 3 3
Toplam Kredi 12 16 21 30

IV. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T U K AKTS
SMO204 Meslek Etiği  3 0 3 4
SMO208 Akılcı İlaç Kullanımı 1 0 1 1
SMO210 Sağlık Hizmetlerinde Kalite 3 0 3 4
İSG 202 Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 3 3
İSG 204 İş Güvenliği Yönetimi ve Organizasyon 2 0 3 3
İSG 206 Çeşitli İşlerde İş Güvenliği 2 1 3 4
İSG208 İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulaması 2 0 8 4 4
İSG210 Acil Durum Yönetimi 1 1 2 3
İSG212 Risk Analizi ve Metotları 1 1 2 4
Toplam Kredi 14 12 24 30

AIT101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 1
Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaması sonucu ortaya çıkan siyasi ekonomik kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluşunun ele alınması.

TUR 101 Türk Dili 1
Dilin tanımı ve önemi; dil-kültür ilişkisi, yazı dili ve özellikleri, yazılı anlatımda dış yapı ve kurallar, imlâ kuralları ve noktalama işaretleri; yazıda plan, tema, bakış açısı, yardımcı fikirler, paragraf yazımı; kompozisyon kavramı, kompozisyon yazma kuralları ve planları; seçilmiş yazılarda kompozisyon çatısı, tema, paragraf incelemesi, kompozisyon düzeltme çalışmaları, genel anlatım bozuklukları, düşünme ve düşündüğünü ifade edebilme; çeşitli yazı türleri (anı, fıkra, hikaye, eleştiri, roman vb.) formal yazılar (özgeçmiş, dilekçe, rapor, ilan, bibliyografya, tebliğ, resmi yazılar, bilimsel yazılar, makale, vb.) makalenin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri üzerine çalışma, makale yazma çalışması, not alma ve özetleme yöntem ve teknikleri.

KAR100 Kariyer Planlama

 • Kariyer planlama ve kariyer gelişimi modellerini öğrenme.
 • Hâlihazırda mevcut iş piyasası koşulları hakkında bilgi sahibi olma.
 • Mülakat teknikleri hakkında bilgi sahibi olma. Etkileyici bir iş görüşmesini nasıl yapılacağını öğrenme.
 • Özgeçmiş, kapak yazısı ve teşekkür mektubu hazırlama yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma.
 • İş başvurularında kullanmak üzere CV hazırlama

ING101 İngilizce
Türkçe bölümler için dizayn edilmiş İNG 101 dersi öğrencilere İngilizcenin konuşulduğu ortamlarda bulundukları zaman günlük hayatta sık karşılabilecekleri diyalogları ve içeriklerini anlama ve karşılık verme becerilerini kazandırmaya önelik bir derstir. Kendisini ve ailesini tanıtabilmr; Yakın çevresinde olan nesnelerin isimlerini bilme, tarifini anlayabilme; Rutin olarak aktiviteleri anlayabilme, seçebilme; bazı mobilyaları isimlendirebilme yapılan bir ev tarifini anlayabilme

BİL 101 Bilişim Teknolojileri I

 1. Bilişim Teknolojilerinin Günlük Yaşamdaki Yeri
 2. Bilgisayar Sistemleri, Dosya Yönetimi
 3. Etik ve Güvenlik, Dijital Vatandaşlık
 4. Gizlilik ve Güvenlik
 5. Bilgisayar Ağları
 6. Araştırma
 7. İletişim Teknolojileri ve İşbirliği
 8. Görsel İşleme Programları
 9. Kelime İşlemci Programları
 10. Sunu Programları
 11. Tablolama Programları
 12. Ses ve Video İşleme Programlar
 13. Problem Çözme Kavramları ve Yaklaşımları, Programlama

SMO109 Temel İlk Yardım
İlk yardım dersine genel bakış. İlk yardımda temel kavramlar, normal vital bulgular ve bulguların değerlendirilmesi, İleri ve sürekli yaşam desteği. Özel durumlarda (kazalar, kanamalar,zehirlenmeler, sırasında yaralanmalarda / zehirlenmeler ) öğrencileri bilgilendirmeyi amaçlayan temel bir derstir. Kaza ve yaralanma durumlarında müdahalede bulunanların, ilk yardım eğitimi almış olmaları, yaşamın sürdürülmesinde, sakatlanmaların önlenmesinde ve iyileşme sürecinin kısaltılmasında belirleyici rol oynamalarını sağlamaktır

ISG 101 İş Sağlığı ve Güvenliğine Giriş
İş sağlığı ve güvenliği kavramı, iş sağlığı ve güvenliğine bütünsel yaklaşım; iş yerinde risk önleme kültürü; güvenlik kültürünün önemi ve günlük yaşamdaki yeri; güvenlik kültürünün oluşturulması ve devamlılığının sağlanması; iş sağlığı ve güvenliğinin temel prensipleri; iş sağlığı ve güvenliğinin işletme yönetimindeki yeri, sağlıklı ve güvenli yaşam.

ISG 103 Makine ve Teçhizat I
Makine elemanlarının sınıflandırılması; bağlama elemanları, yataklar ve kasnaklar, kavramalar, miller ve akslar, dişli çarklar, kaynak, lehim, perçin, cıvata bağlantıları ve hesapları; pim ve perno hesaplamaları; fırınlar, buhar kazanları, eleme ve tasnif malzemeleri; kırıcılar, karıştırıcılar, sondaj makineleri, pompalar, kompresörler, baca filtreleri, çeşitli amaçlı makineler ve aletler (taşıma, kaldırma, çekme, itme, kazma, delme, kesme, aşındırma).

ISG 105 Teknolojinin Bilimsel İlkeleri
Temel ve türev büyüklükler, birim sistemleri, skaler (sayısal) büyüklükler, vektörel büyüklükler; vektörler; kuvvet, denge, moment, kütle ve ağırlık merkezi; yol, hız, zaman kavramları; ivmeli ve ivmesiz hareket; kinetik ve potansiyel enerji; güç ve verim; basınç kavramı; oksitlenme, kırılganlık, esneklik; genleşme ve uzama; mekanik ve elektromanyetik dalga; elektrostatik yansıma ve kırılma; kimyasal üreteçler; motorlar hakkında genel bilgiler.

ISG 109 Hukuka Giriş
Hukuk kavramı, hukukun belli başlı alanları, pozitif hukukun kaynakları, hak kavramı, hukukta sorumluluk ve sorumluluğun işletilmesi.

BYK 203 Klinik Biyokimya
Makromoleküllerin teşhiste kullanılmasının temelini oluşturan özelliklerini ve metabolizmalarını anlamak, hastalıkların biyokimyasal mekanizmalarının anlaşılmasında kullanılan araştırma yöntemlerini öğretmek

AİT 102 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2
Mustafa Kemal Paşanın 29 Ekim 1923 de Türkiye Cumhuriyeti’ni kuruşundan itibaren vefatına kadar gerçekleştirdiği ilke ve inkılaplar değerlendirilmektedir

TUR 102 Türk Dili 2
Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri, iyi bir konuşmanın temel ilkeleri, güzel konuşmaya yardımcı teknikler, önemli günler için konuşma hazırlama, konuşma içeriğinin düzenlenmesi, konuşmayı etkileyen faktörler, hazırlıksız (telefonda konuşma, tanışma ve tanıştırma vs.) ve hazırlıklı konuşma türlerinin (münazara, açık oturum, panel, forum, sempozyum, konferans) özellikleri, diksiyon ve önemi, Türkçenin doğru telaffuzunda önemli olan hususlar, doğru imla, doğru vurgu, doğru tonlama ve metin ağırlıklı uygulamalar.

İNG 102 İngilizce 2
Türkçe bölümler için dizayn edilmiş İNG 102 dersi öğrencilere İngilizcenin konuşulduğu ortamlarda bulundukları zaman günlük hayatta sık karşılaşabilecekleri diyalogları ve içeriklerini anlama ve karşılık verme becerilerini kazandırmaya yönelik bir derstir. Dersin her konusunda anlam ve iletişimi takip edebilme ön planda tutulmuş dil yapılarının öğrenilmesi sadece bir araç olarak görülmüştür. Bu doğrultuda dersin içeriği görsel, işitsel ve yazılı materyallerle desteklenmiş her durum ve konu için farklı şekilde tasarlanmıştır. İNG 102 dersi, içerik olarak Avrupa Ortak Diller Çerçevesi Kriterleri’nin A1 seviyesini (YAZILI METİNLER VE DİYALOGLARDA) hedeflemektedir. İlgili kriter ve hedeflenen beceriler aşağıdaki linkte ve ‘amaçlar’ bölümünde bulunabilir.
Hangi soru sözcüğünün hangi durmda kullanılmaya uygun olduğunu seçebilme
Ölçü bildiren sözcüklerin nerelerde kullanıldığını seçebilme
Şimdiki zaman aktivitelerini, geçmiş zaman aktivitelerini ve gelecekle ilgili yapılan ayarlamaları anlayabilme
İki veya daha fazla şey/kişi arasında yapılan kıyaslamayı anlayıp bilgiyi kullanabilme
Günlük hayattaki rutin durumlardaki (tatil ayarlama, öneride bulunma, tercih belirtme, nasihat verme) içeriği takip edip bir sonraki yanıtı tahmin edebilme
Yiyecekler, organizasyon yapma, sağlık sorunları, hayat olayları, tatil ayarlamaları, para kullanımı, kıyafetleri isimlendirme , şehirleri tasvir etme, istekte bulunma gibi çeşitli durumlarda kullanılan kelime ve/veya deyimleri seçebilme

ISG 102 İş Sağlığı ve Güvenliği I
İş sağlığı ve güvenliği kavramı, tanımı, kapsamı ve amaçları; tehlike ve risk kavramları; iş kazası ve meslek hastalığı tanımları; iş kazalarının maliyeti, iş kazalarının nedenleri; tehlikeli hareketler ve tehlikeli durumlar, mesleki riskler; önleyici iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımı; çalışma ortamı gözetimi; işyeri örgütlenmesi; sağlık gözetimi ve işyeri hekimliği; işveren, işveren vekili ve iş güvenliği uzmanlarının iş kazasındaki sorumluluğu.

ISG 104 Makine ve Teçhizat II
Makine ve mekanizma tanımları; malzemenin mukavemet halleri; emniyet gerilmesinin esasları; malzemenin elektriksel ve kimyasal özellikleri; endüstriyel malzemeler; malzeme standartları; makinelerde genel güvenlik kuralları; bakım onarım; basınçlı kaplarda güvenlik, el aletlerinde güvenlik, iş makinelerinde güvenli

ISG 106 İş Hijyeni
Hijyenin tanımı ve önemi, bakteriler, mayalar, küfler, virüsler ile ilgili bilgiler, yararlı patojenle; iş ortamlarında hijyen; araç, gereç, malzeme, koruyucu ekipman ve teçhizatta hijyen, etkileri ve mücadele yolları; gerekli malzeme, madde ve sistemler; cildin yapısı, ciltte hastalık yapabilen zararlı kimyasallara karşı korunma; mikroorganizmalar; mikrobik çoğalma, çapraz bulaşma; kişisel hijyen, el hijyeni, tuvalet hijyeni.

ISG 108 Öğrenme ve Eğitim Teknikleri
Öğrenme ve eğitimde temel kavramlar, yetişkin öğrenme ilkeleri, tam öğrenme ve yeterliğe dayalı eğitim ilkeleri,interaktif eğitim teknikleri, hümanistik eğitim yaklaşımı uygulamaları ve eğitimi uygun biçimde değerlendirebilme becerileri; yaparak yaşayarak öğrenme.

ISG 110 İş Hukuku
Evrensel iş hukuku ilkelerine, T.C. 4857 sayılı İş Kanunu’na ve KKTC ilgili mevzuatına göre işçi, işveren, iş görme, iş sözleşmesi, stajyerlik, ücret, iş görme borcu vb. kavram ve kurallar, bunların tanımları ve işlerliği.

ISG 112 İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku
Dünyada, T.C.’de ve KKTC’de konu ile ilgili genel ve özel mevzuatın tanıtımı ve devlete, işçiye, iş verene ve iş sağlığı ve güvenliği personeline getirdiği hak ve yükümlülükler.

ISG 150 Yaz Stajı
Yirmi iş günü uygulama yapılması ve çalışmaların rapor haline getirilmesi

ISG 201 İş Sağlığı ve Güvenliği II
İş sağlığı ve güvenliği kavramı, tanımı, kapsamı ve amaçları; tehlike ve risk kavramları; iş kazası ve meslek hastalığı tanımları; iş kazalarının maliyeti, iş kazalarının nedenleri; tehlikeli hareketler ve tehlikeli durumlar, mesleki riskler; önleyici iş sağlığı ve güvenliği yaklaşımı; çalışma ortamı gözetimi; işyeri örgütlenmesi; sağlık gözetimi ve işyeri hekimliği; işveren, işveren vekili ve iş güvenliği uzmanlarının iş kazasındaki sorumluluğu.

ISG 203 Kimyasal Maddeler ve Tehlikeleri
Tehlikeli maddelerin tanımı ve sınıflandırılması, patlayıcı maddeler, gazlar, tozlar, yanıcı sıvılar, yanıcı katı maddeler, oksitleyici maddeler, zehirli ve iğrendirici maddeler, radyoaktif maddeler, dağlayıcı maddeler, diğer tehlikeli maddeler; maddelerin tehlikelilik özellikleri, alınması gerekli önlemler, mücadele yöntemleri; acil ilk yardım; araç, gereç, malzeme, ekipman ve koruyucu teçhizat seçimi, kullanılması ve hazırlanması

ISG 205 Yangından Korunma Yöntemleri
Yangının tanımı ve nedenleri; patlamalar ve nedenleri; yangın yönetmeliğinin incelenmesi; yangında organizasyon; haberleşme teknikleri; yangından korunma yöntemleri; ilk üç dakikanın önemi; yangın güvenliği uygulamaları.

ISG 207 Elektrik Tehlikeleri ve İş Güvenliği
Elektriğin oluşumu ve özellikleri; alçak gerilim, küçük gerilim, orta gerilim, yüksek gerilim; kofra ve ana dağıtım tablosu; topraklama, akım devresi, aktif ve pasif kısım, yıldız noktası, faz, nötr, artı, koruma iletkeni, anahtar, otomatik anahtar, güç anahtarı, kesici; izolasyon hatası, kısa devre, hat teması; elektriğin insan vücudundaki etkileri; elektrik tesisatlarında ve elektrikli cihazlarda güvenlik önlemleri; elektrik çarpmasında ilk yardım.

ISG 209 İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulaması I
İş sağlığı ve güvenliği konusunda tedbir almak yükümlülüğünde olan kurumlarda uygulama yapılması; işletmelerde tehlike ve risk kavramları, iş kazası ve meslek hastalığı tanımları, iş kazalarının maliyeti, iş kazalarının nedenleri.

ISG 211 Biyoistatistik
İstatistiğin tanımı ve aşamaları; tanımlayıcı istatistikler; aritmetik, geometrik, harmonik ve kareli ortalama; merkezi dağılım ölçüleri, mod, medyan, standart sapma; olasılık teorisi; istatistiksel dağılımlar, binom dağılımı, Poisson dağılımı, normal dağılım; örnekleme; regresyon analizi, korelasyon analizi; zaman serileri analizi; indeksler.

ISG 213 Ergonomi
Ergonominin tanımı, ergonomi-iş verimliliği ilişkisi, ergonomi-iş güvenliği ilişkisi, insan vücudu, çalışma ortamındaki fiziksel koşullar, kontrol ve kumanda düzenekleri, yüklenme ve zorlanma, çalışma ve dinlenme süreleri, iş gerilimi, çalışma enerjisi ve işlerin enerji gereksinimleri, çalışma yerlerinin ergonomik tasarımı, iş yerlerinde ergonomik inceleme.

SMO 201 Ölçme Ve Değerlendirme
Bu ders öğrencilerin ölçme ve değerlendirme ile ilgili olarak gerekli görülen temel bilgi, kavram, model ve becerileri kazanmasıdır. Eğitim programlarında yer alan kazanımlara öğrencilerin ulaşıp ulaşmadığının kontrolü ölçme ve değerlendirme tekniklerini etkili bir şekilde kullanmak ile gerçekleşecektir. Öğretmen adaylarının öğrencilerdeki öğrenme eksikliklerini, kazanımlara ulaşma derecelerini ve onların bir üst öğrenim kademesine devam edip etmeyeceğine karar vermede kullanacakları ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarını öğrenmeleri önemli bir eğitim ihtiyacıdır. Bu ders öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme ile ilgili olarak gerekli görülen temel bilgi, kavram, model ve becerileri kazanmasını amaçlamaktadır.

ISG 202 Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
Şantiyelerde genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları; açık ve kapalı alanlarda iş sağlığı ve güvenliği kuralları; iş makinelerinde güvenlik; inşaat işlerinde meslek hastalıkları; genel iş sağlığı ve güvenliği; yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin farkı; şantiyelerde kayıtların saklanma sorumluluğu; inşaat yerlerinde iş kazaları maliyetinin belirlenmesi teknikleri.

ISG 204 İş Güvenliği Yönetimi ve Organizasyon
İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği politikası geliştirme, plan ve programı hazırlama; iş sağlığı ve güvenliği yönetiminin unsurları, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği örgütlenmesi, ortak sağlık ve güvenlik birimleri; iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin görev, yetki ve sorumlulukları; iş sağlığı ve güvenliği kurulları, görev, yetki ve sorumlulukları; işçi temsilcileri, işçi temsilcisi ve sendika temsilcisinin hakları ve görevleri; iş sağlığı ve güvenliği dene

ISG 206 Çeşitli İşlerde İş Güvenliği
Kaldırma ve taşıma araçlarında iş güvenliği, motorlu araçlarda iş güvenliği, kaynak işlerinde iş güvenliği, el aletlerinde iş güvenliği, bakım ve onarım işlerinde iş güvenliği, maden işlerinde iş güvenliği.

ISG 208 İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulaması II
İş sağlığı ve güvenliği konusunda tedbir almak yükümlülüğünde olan kurumlarda uygulama yapılması; işletmelerde tehlike ve risk kavramları, iş kazası ve meslek hastalığı tanımları, iş kazalarının maliyeti, iş kazalarının nedenleri.

ISG 210 Acil Durum Yönetimi II
Afet ve endüstriyel kaza durumları; yangın, deprem, sel ve diğer afetler; kaza nedenleri; acil durum yönetimi, afet ve endüstriyel kazalarda hareket planları, arama ve kurtarmada genel esaslar, arama organizasyonu ve yöntemleri; ilk yardım bilgisi, harita bilgisi, telsiz bilgisi; tahliye yöntemleri, kurtarma teknikleri; araç, gereç, malzeme, ekipman ve koruyucu teçhizat seçimi, kullanılması ve hazırlanması.

ISG 212 Risk Analizi ve Metodları
Risk ve tehlike kavramı, risklerinin tespiti ve değerlendirilmesi, risk analizi metotları, metotların kullanım alanları, örnekler üzerinden risk analizi uygulamaları yapma.

SMO 208 Akılcı İlaç Kullanımı
Akılcı ilaç Kullanımı: İlâçların, hastaların klinik gereksinimlerine uygun bir şekilde, uygun dozda, yeterli bir zaman süresinde, hem kendileri hem de toplum için en düşük maliyet ile kullanılması
Belirlenen kavram(ları) açıklamak/anlatmak İlgili kavram(lar)la alakalı farkındalık yaratmak ve bunu geliştirmek.
Belirlenen kavram(lar)ın geçerliliğini tartışmak.
Seçilen/belirlenen becerileri geliştirmek
Seçilen konuların derinlemesine/detaylı bir şekilde incelemek
Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerin var olan bilgilerini geliştirmek
Seçilen kavramlar bağlamında öğrencilerin fikirlerini/bilgilerini/kavrayışlarını geliştirmek
Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerle var olan bilgilerini yenilemek Yeniliği teşvik etmek Eleştirel düşünceyi geliştirmek

SMO 204 Meslek Etiği
İş hayatındaki davranışların düzeltilmesini sağlayan, kişiye etik prensipler ve standartlar getirilmesini sağlayan derstir. Amaç; meslek etiği ve etik ile alakalı yeterliliklerin öğrenciye kazandırılmasıdır.

SMO 210 Sağlık Hizmetlerinde Kalite
Sağlık hizmetlerini içinde barındıran tüm ön lisans bölümlerinde, sağlıkta kalitenin güvenlik, atık, enfeksiyon, iletişim, sağlık çalışanı sorumluluğu, tıbbi hatalar, acil durumlar, cihaz yönetimleri, sterilizasyon ve dezenfeksiyon, hastanede bulunan cihazlar dahil geniş alanı kapsamaktadır. Türkiye sağlık sistemine genel bakış, hasta çalışan güvenliği, sağlıkta kalite standartları, atıl yönetimi, enfeksiyonların önlenmesi, ilaç yönetimi, radyasyon güvenliği, temel hasta hakları, hasta ve hasta yakını ile sağlıklı iletişim, hasta güvenliğinde sağlık çalışanı sorumluluğu, hasta güvenliği ve tıbbi hata, sağlıkta risk yönetimi, hasta düşmelerinin önlenmesi, hastanın bilgilendirilmesi ve hasta rızası, güvenli ilaç uygulamaları, sağlıkta ölçme ve değerlendirme kültürü, malzeme ve cihaz yönetimi, afet ve acil durum yönetimi, bilgi yönetimi konularını içermektedir.