MUAFİYET SINAVI

Üniversitemizde Türkçe ve İngilizce dilinde eğitim yapan bölümlere sunulmakta olan ortak dersler için sadece bölüme yeni kayıt yaptırmış öğrenciler için 27.09.2022 ve
28.09.2022 tarihinde muafiyet sınavı yapılacaktır. Alınabilecek muafiyet sınavlarının bölüm ve uyruklara göre dağılımı aşağıdaki gibidir:
TÜRKÇE DİLİNDE EĞİTİM YAPAN BÖLÜMLER:
BİL 100/101/BİL102
İNG 100/101/102
TUR 100/101/102
AİT 100/101/102 (KKTC ve TC uyruklular)
AİT 103/104/200 (yabancı uyruklular)
YIT 100/101/102 (yabancı uyruklular)
İNGİLİZCE DİLİNDE EĞİTİM YAPAN BÖLÜMLER:
COM 100/101/COM102
ENG 100/101/102
TUR 100/101/102 (KKTC ve TC uyruklular)
YIT 100/101/102 (yabancı uyruklular)
AİT 100/101/102 (KKTC ve TC uyruklular)
AİT 103/104/200 (yabancı uyruklular)
• Muafiyet sınavına sadece Yakın Doğu Üniversitesi’ne 2022-2023 Akademik Yılı Güz
Döneminde yeni kayıt yaptıran öğrenciler katılabilecektir. Eski kayıtlı öğrenciler veya
dersi tekrar etmekte olan öğrenciler muafiyet sınavına katılamayacaklardır.
• Muafiyet sınavında başarılı olunması halinde öğrenci dönemlik programlar için hem 101
hem de 102 kodlu derslerden muaf sayılacak ve sınavda aldıkları puana göre harf notu
girilecektir. 101 ve 102 dersleri için sınavda alınan puanın karşılığı olan harf notu HER İKİ
DERS için de sisteme girilecektir. Sınavda başarılı olan öğrencinin bu nottan vazgeçip
dersleri alması mümkün değildir.
• Öğrenciler muafiyet sınavına sadece bir kere girebilecek, başarısız olunması halinde her iki
dersi de almaları gerekecektir.
• Sınav içeriği 101 ve 102 derslerinin tüm konularından oluşturulacaktır. Konular
UZEBİM’in web sitesinden elde edilebilir (uzem.neu.edu.tr).
• Sınava katılmak isteyen öğrencilerin 25.09.2021 (Pazar) saat 23:59’a kadar
“https://neu.edu.tr/2022-2023-guz-donemi-muafiyet-sinavlari-kayit-formu/”
adresini ziyaret ederek kayıt formunu doldurmaları gerekmektedir.
• Muafiyet sınavları üniversitemizdeki merkez pc laboratuvarlarında gerçekleşecektir. Sınav
giriş yerlerinize derslerinizdeki duyuru bölümünden ulaşabilirsiniz.
• Öğrenciler sınava girerken kimlik kartı/nüfus cüzdanı ve üniversite kayıt belgelerini
göstermeleri gerekmektedir. Belgeleri eksik olan öğrenciler sınava alınmayacaklardır.
• E-sınav şeklinde gerçekleştirilecek olan muafiyet sınavlarının her ders için tarih ve saat
bilgileri aşağıdaki gibidir:

TÜRKÇE BÖLÜMLER
TÜRK DİLİ I – II (TUR100/TUR101/TUR102)                                                                                                                                             28.09.2022 10:00-11:00
BİLGİSAYAR I-II (BİL100/BİL101/BİL102)                                                                                                                                                 28.09.2022 11:40-12:40
İNGİLİZCE I-II (ING100/ING101/ING102)                                                                                                                                                  28.09.2022 13:20-14:20
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I-II (AİT100/AİT101/AİT102)                                                                                         28.09.2022 15:00-16:00
TURKISH FOR INTERNATIONAL STUDENTS I-II (Yabancı Uyruklu Öğrenciler) (YIT100/YIT101/YIT102)                             27.09.2022 11:40-12:40
ATATURK’S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY I-II (Foreign Student) (AİT103/AİT104/AİT200)                             27.09.2022 15:00-16:00
İNGİLİZCE BÖLÜMLER TÜRK DİLİ I – II (KKTC ve TC Uyruklu Öğrenciler) (TUR101/TUR102)                                                28.09.2022 10:00-11:00
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I-II (KKTC ve TC Uyruklu Öğrenciler) (AİT101/AİT102)                                          28.09.2022 15:00-16:00
COMPUTER I-II (COM100/COM101/COM102)                                                                                                                                          27.09.2022 10:00-11:00
TURKISH FOR INTERNATIONAL STUDENTS I-II (Foreign Student) (YIT100/YIT101/YIT102)                                                 27.09.2022 11:40-12:40
ENGLISH I-II (ENG100/ENG101/ENG102)                                                                                                                                                 27.09.2022 13:20-14:20
ATATURK’S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY I-II(Foreign Student) (AİT103/AİT104/AİT200)                             27.09.2022 15:00-16:00