Dersler

BİRİNCİ YIL

I. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T U K AKTS
AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 2 0 2 2
BİL101 Bilişim Teknolojileri I 3 0 3 4
İNG101 İngilizce 1 3 0 3 3
FAR105 Farmakoloji 2 0 2 3
SMO109 Temel İlk Yardım 3 0 3 3
SMO111 Temel Anatomi 3 0 3 3
ADS101 Psikoloji ve Davranış Bilimleri 2 0 2 3
ADS103 Meslekte Temel İlkeler ve Uygulamalar 2 4 4 5
ADS107 Patoloji 1 0 1 2
TUR101 Türk Dili 1 2 0 2 2
KAR100 Kariyer Planlama 0 0 0 0
Toplam Kredi 23 4 25 30

II. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T U K AKTS
SMO102 Hastalıklar Bilgisi 2 0 2 2
SMO104 Fizyoloji 2 0 2 2
TMB102 Temel Mikrobiyoloji 3 0 3 4
ADS104 Alet Bakım ve Koruması 2 2 3 3
ADS106 Konservatif Diş Tedavisi ve Protez Yardımcılığı ile Dental Terminoloji 1 3 2 4 4
ADS108 Temel Ortodonti ve Hasta Bakımı İle Koruyucu Diş Hekimliği 1 3 0 3 4
ADS110 Ağız Cerrahisi ve Temel Oral Radyoloji 1 2 2 3 3
ADS150 Yaz Stajı (30 İş Günü) 0 0 0 1
AİT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 2 0 2 2
TUR102 Türk Dili 2 2 0 2 2
İNG102 İngilizce 2 3 0 3 3
Toplam Kredi 24 6 27 30

İKİNCİ YIL

III. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T U K AKTS
ADS201 Konservatif Diş Tedavisi ve Protez Yardımcılığı ile Dental Terminoloji 2 3 4 5 5
ADS203 Ağız Cerrahisi ve Temel Oral Radyoloji 2 2 2 3 5
ADS205 Temel Ortodonti ve Hasta Bakımı İle Koruyucu Diş Hekimliği 2 3 2 4 4
ADS207 Dönem Uygulaması 0 20 10 13
SMO201 Ölçme Ve Değerlendirme 3 0 3 3
Toplam Kredi 11 28 25 30

IV. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T U K AKTS
SMO204 Meslek Etiği 3 0 3 4
SMO208 Akılcı İlaç Kullanımı 1 0 1 1
SMO210 Sağlık Hizmetlerinde Kalite 3 0 3 4
ADS202 Muayenehane Yönetimi 1 0 1 5
ADS204 Muayenehane Bakımı 1 1 2 5
ADS206 Dönem Uygulaması 0 20 10 11
Toplam Kredi 9 21 20 30

AIT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 1
Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaması sonucu ortaya çıkan siyasi ekonomik kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluşunun ele alınması.

TUR 101 Türk Dili 1
Dilin tanımı ve önemi; dil-kültür ilişkisi, yazı dili ve özellikleri, yazılı anlatımda dış yapı ve kurallar, imlâ kuralları ve noktalama işaretleri; yazıda plan, tema, bakış açısı, yardımcı fikirler, paragraf yazımı; kompozisyon kavramı, kompozisyon yazma kuralları ve planları; seçilmiş yazılarda kompozisyon çatısı, tema, paragraf incelemesi, kompozisyon düzeltme çalışmaları, genel anlatım bozuklukları, düşünme ve düşündüğünü ifade edebilme; çeşitli yazı türleri (anı, fıkra, hikaye, eleştiri, roman vb.) formal yazılar (özgeçmiş, dilekçe, rapor, ilan, bibliyografya, tebliğ, resmi yazılar, bilimsel yazılar, makale, vb.) makalenin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri üzerine çalışma, makale yazma çalışması, not alma ve özetleme yöntem ve teknikleri.

KAR100 Kariyer Planlama

 • Kariyer planlama ve kariyer gelişimi modellerini öğrenme.
 • Hâlihazırda mevcut iş piyasası koşulları hakkında bilgi sahibi olma.
 • Mülakat teknikleri hakkında bilgi sahibi olma. Etkileyici bir iş görüşmesini nasıl yapılacağını öğrenme.
 • Özgeçmiş, kapak yazısı ve teşekkür mektubu hazırlama yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma.
 • İş başvurularında kullanmak üzere CV hazırlama

ING 101 İngilizce
Türkçe bölümler için dizayn edilmiş İNG 101 dersi öğrencilere İngilizcenin konuşulduğu ortamlarda bulundukları zaman günlük hayatta sık karşılabilecekleri diyalogları ve içeriklerini anlama ve karşılık verme becerilerini kazandırmaya önelik bir derstir. Kendisini ve ailesini tanıtabilmr; Yakın çevresinde olan nesnelerin isimlerini bilme, tarifini anlayabilme; Rutin olarak aktiviteleri anlayabilme, seçebilme; bazı mobilyaları isimlendirebilme yapılan bir ev tarifini anlayabilme

BİL 101 Bilişim Teknolojileri

 1. Bilişim Teknolojilerinin Günlük Yaşamdaki Yeri
 2. Bilgisayar Sistemleri, Dosya Yönetimi
 3. Etik ve Güvenlik, Dijital Vatandaşlık
 4. Gizlilik ve Güvenlik
 5. Bilgisayar Ağları
 6. Araştırma
 7. İletişim Teknolojileri ve İşbirliği
 8. Görsel İşleme Programları
 9. Kelime İşlemci Programları
 10. Sunu Programları
 11. Tablolama Programları
 12. Ses ve Video İşleme Programlar
 13. Problem Çözme Kavramları ve Yaklaşımları, Programlama

FAR 105 Farmakoloji
Farmakoloji: İlaç ve biyolojik sistemler arasındaki ilişkiyi incelenmesi, İlâçların etkileri, etki mekanizmaları ve tedavide kullanımlarınıın incelenmesi Belirlenen kavram(ları) açıklamak/anlatmak İlgili kavram(lar)la alakalı farkındalık yaratmak ve bunu geliştirmek.
Belirlenen kavram(lar)ın geçerliliğini tartışmak.
Seçilen/belirlenen becerileri geliştirmek
Seçilen konuların derinlemesine/detaylı bir şekilde incelemek
Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerin var olan bilgilerini geliştirmek
Seçilen kavramlar bağlamında öğrencilerin fikirlerini/bilgilerini/kavrayışlarını geliştirmek
Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerle var olan bilgilerini yenilemek Yeniliği teşvik etmek Eleştirel düşünceyi geliştirmek

SMO 109 Temel İlk Yardım
İlk yardım dersine genel bakış. İlk yardımda temel kavramlar, normal vital bulgular ve bulguların değerlendirilmesi, İleri ve sürekli yaşam desteği. Özel durumlarda (kazalar, kanamalar,zehirlenmeler, sırasında yaralanmalarda/ zehirlenmeler ) öğrencileri bilgilendirmeyi amaçlayan temel bir derstir. Kaza ve yaralanma durumlarında müdahalede bulunanların, ilkyardım eğitimi almış olmaları, yaşamın sürdürülmesinde, sakatlanmaların önlenmesinde ve iyileşme sürecinin kısaltılmasında belirleyici rol oynamalarını sağlamaktır.

SMO 111 Temel Anatomi
Anatomiye giriş dersi olup, iskelet ve kas, solunum, dolaşım, sindirim, sinir, endokrin, boşaltım ve üreme sistemlerini oluşturan temel anatomik yapı ve kavramların öğretildiği temel derstir. Bu dersi alan öğrenciler;
İskelet ve kas sistemi anatomisi: kemik, kas, eklem ve genel bilgiler, üst ve alt ekstremite.
Solunum sistemi anatomisi: thorax duvarı anatomisi ve diafragma, burun ve larinks, trake, akciğerler ve plevra.
Dolaşım sistemi: kalp (atrium ve ventrkül ), perikard, damarlar.
Sindirim, boşaltım ve üreme sistemleri: farikns, özefagus ve mide, ince-kalın bağırsaklar, karaciğer, pankreas, dalak, böbrekler, üreterler-mesane ve üretra-kadın ve erkek genital organları.
Sinir sistemi: merkezi sinir sistemi-diencephalon ve telencephalon-medulla spinalis morfolojisi, beyin sapı- serebellum ve kranial sinirler – otonom sinir sistemi.
Endokrin sistem. Duyu organları: göz ve görme yolları, kulak, işitme ve denge yollarını öğrenirler.

ADS 101 Psikoloji ve Davranış Bilimleri
Psikoloji: İnsan davranışlarını bilimsel olarak inceleyen bilim dalı
Davranış bilimlerinin alt unsuru olarak ferdi davranışları ve kişi düzeyinde ruhsal olayları inceler
Belirlenen kavram(ları) açıklamak/anlatmak İlgili kavram(lar)la alakalı farkındalık yaratmak ve bunu geliştirmek.
Belirlenen kavram(lar)ın geçerliliğini tartışmak.
Seçilen/belirlenen becerileri geliştirmek
Seçilen konuların derinlemesine/detaylı bir şekilde incelemek
Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerin var olan bilgilerini geliştirmek
Seçilen kavramlar bağlamında öğrencilerin fikirlerini/bilgilerini/kavrayışlarını geliştirmek
Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerle var olan bilgilerini yenilemek Yeniliği teşvik etmek Eleştirel düşünceyi geliştirmek

ADS 103 Meslekte Temel İlkeler ve Uygulamalar
Ağız diş sağlığı teknikerliği veya ağız diş sağlığı destek personeli; ülkemizde son yıllarda adı geçmeye başlayan ve batılı ülkelerdeki diş hemşiresi, diş hekimi asistanı veya dental-oral hijyenistlerin görevini üstlenecek olan meslek alanının adıdır. Bu bağlamda diş hekimliği uygulamalarında yardımcı personelin katkısı tedavilerin başarısı açısından büyük önem taşımaktadır.

Muayenehaneye gelen hastaya veya yaşça küçük olan hastaya ve hastanın yakınlarına doğru yaklaşım biçimleri
Kliniğe başvuran vakalardan tedavi öncesi anamnez almanın; film ve fotoğraf arşivi oluşturmanın amacı ve önemi
Hastanın tedavisine başlamadan önce tedavi hakkında ön bilgilendirme dokumanlarının hazırlanması ve bu dokumanların önemi
AİDSli hasta geldiği zaman takip edilecek prosedür ve tedavi yaklaşımları
Yapılması planlanan tedavi hakkında ve tedavinin ücreti konusunda hastanın detaylı olarak bilgilendirilmesi
Hastadan tedavi ücretini isteme yöntemlerini öğrencilere öğretmektir.
Bir muayenehanede veya klinikte hekime yardımcı olabilmeleri için klinik yardımcı personelin de karşılaşılabilecek sorunlarda hekime yardımcı olabilmesi için muayenehane yönetiminin temel konularını iyi bilmeleri gerekmektedir

ADS 107 Patoloji
Hastalıklar bilgisine ilişkin kavram, yöntem ve tekniklerleri içermektedir. Hastalıklar bilgisine ilişkin kavram, yöntem ve teknikler ile ilgili olarak teorik bilgi vermek, öğrendiği bu bilgileri uygulayab,lme becerisi kazandırmak

AİT 102 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2
Mustafa Kemal Paşanın 29 Ekim 1923 de Türkiye Cumhuriyeti’ni kuruşundan itibaren vefatına kadar gerçekleştirdiği ilke ve inkılaplar değerlendirilmektedir

TUR 102 Türk Dili 2
Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri, iyi bir konuşmanın temel ilkeleri, güzel konuşmaya yardımcı teknikler, önemli günler için konuşma hazırlama, konuşma içeriğinin düzenlenmesi, konuşmayı etkileyen faktörler, hazırlıksız (telefonda konuşma, tanışma ve tanıştırma vs.) ve hazırlıklı konuşma türlerinin (münazara, açık oturum, panel, forum, sempozyum, konferans) özellikleri, diksiyon ve önemi, Türkçenin doğru telaffuzunda önemli olan hususlar, doğru imla, doğru vurgu, doğru tonlama ve metin ağırlıklı uygulamalar.

İNG 102 İngilizce 2
Türkçe bölümler için dizayn edilmiş İNG 102 dersi öğrencilere İngilizcenin konuşulduğu ortamlarda bulundukları zaman günlük hayatta sık karşılaşabilecekleri diyalogları ve içeriklerini anlama ve karşılık verme becerilerini kazandırmaya yönelik bir derstir. Dersin her konusunda anlam ve iletişimi takip edebilme ön planda tutulmuş dil yapılarının öğrenilmesi sadece bir araç olarak görülmüştür. Bu doğrultuda dersin içeriği görsel, işitsel ve yazılı materyallerle desteklenmiş her durum ve konu için farklı şekilde tasarlanmıştır. İNG 102 dersi, içerik olarak Avrupa Ortak Diller Çerçevesi Kriterleri’nin A1 seviyesini (YAZILI METİNLER VE DİYALOGLARDA) hedeflemektedir. İlgili kriter ve hedeflenen beceriler aşağıdaki linkte ve ‘amaçlar’ bölümünde bulunabilir.
Hangi soru sözcüğünün hangi durmda kullanılmaya uygun olduğunu seçebilme
Ölçü bildiren sözcüklerin nerelerde kullanıldığını seçebilme
Şimdiki zaman aktivitelerini, geçmiş zaman aktivitelerini ve gelecekle ilgili yapılan ayarlamaları anlayabilme
İki veya daha fazla şey/kişi arasında yapılan kıyaslamayı anlayıp bilgiyi kullanabilme
Günlük hayattaki rutin durumlardaki (tatil ayarlama, öneride bulunma, tercih belirtme, nasihat verme) içeriği takip edip bir sonraki yanıtı tahmin edebilme
Yiyecekler, organizasyon yapma, sağlık sorunları, hayat olayları, tatil ayarlamaları, para kullanımı, kıyafetleri isimlendirme , şehirleri tasvir etme, istekte bulunma gibi çeşitli durumlarda kullanılan kelime ve/veya deyimleri seçebilme

SMO 102 Hastalıklar Bilgisi
Sağlık ve hastalık kavramları, semptomlar, bulgular, etiyoloji, hastalıkların muayene şekilleri ve tanı işlemlerinin öğretilmesinin amaçlandığı temel derstir. Sağlık ve hastalık kavramları, semptomlar, Bulgular, Etiyoloji, Hastalıkları muayene, Muayene şekilleri ve tanı işlemleri. Konjenital anomaliler, Enfeksiyon ve parazit hastalıkları, Kanser, Endokrin sistem hastalıkları, Kan hastalıkları, Ruh sağlığı ve bozuklukları, Sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları.Solunum ve dolaşım hastalıkları. Gastrointestinal sistem hastalıkları. Nörolojik hastalıklar. Ürogenital hastalıkların öğretilmesi amaçlanmaktadır.

SMO 104 Fizyoloji
Bu dersin sonunda öğrencilerin, temel fizyolojik kavramları, vücudun işlevsel organizasyonunu, hücre-organ-sistem ilişkilerini, hücre yapısı ve işlevlerini, vücut sistemlerinin çalışma mekanizmalarını kavraması amaçlanmıştır.

TMB 102 Temel Mikrobiyoloji
Mikroorganizmaların sınıflandırılması, bulaş yolları ve korunma yolları hakkında bilgi vermektdir. insanlarda hastalık etkeni olan mikroorganizmaların genel özelliklerini tanımak, bulaş ve korunma yolları hakkında bilgi sahibi olmak ve yaptığı hastalıkları değerlendirmektir.

ADS 104 Alet Bakım ve Koruması
Diş hekimliğinde tedavi işlemleri, unit adını verdiğimiz sabit bir yapı üzerinde dinamik aletler de kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Son derece hassas ve mali yükü çok olan bu donanımın herbir parçası, kendine özgü, özel bir koruma ve bakım gerektirmektedir. Ayrıca insan sağlığını tehdit eden özellikle çapraz enfeksiyon gibi durumlara karşı aletler, uygun yöntemlerle steril edilmelidir.
Diş üniti üzerindeki birimleri tanıyarak adlandırmak
Ilgili birimlerin çalışma prensiplerini ve düzeneklerini öğrenmek
Günlük, haftalık, aylık ve yıllık bakımları öğrenerek yerine getirmek
Sterilizasyonun amaçlarını öğrenmek ve uygun bir şekilde yerine getirmek
AİDSli hasta geldiği zaman takip edilecek prosedür ve tedavi yaklaşımları

ADS 106 Konservatif Diş Tedavisi ve Protez Yardımcılığı ile Dental Terminoloji I
Protetik Diş Tedavisinde kullanılan malzemeler ve genel dental terminoloji ve dental anatomi.
Dental tedavi kapsamında kullanılan dental terminoloji ve dental anatomiyi kavrama
Başta protetik diş tedavilerinde ve diğer tedavilerde de kullanılan malzemelerin tanıtımı ve kullanımları hakkında bilgilendirme
Protetik diş tedavilerinde laboratuvar ve diş kliniklerinin, tedavi planlamasındaki bütünlüğünün önemini algılama
Özellikle protetik diş tedavilerinde büyük önem taşıyan simantasyon konusunun detaylı açıklanarak Pratik olarak da desteklenmek suretiyle öğrencilere öğretilmesi.
Bir muayenehanede veya klinikte hekime yardımcı olabilmeleri için klinik yardımcı personelin de karşılaşılabilecek sorunlarda hekime yardımcı olabilmesi için tedavi sürecinin temel adımlarını ve bu aşamalarda kullanılan malzemeleri iyi bilmeleri gerekmektedir.

ADS 108 Temel Ortodonti Ve Hasta Bakımı İle Koruyucu Dişhekimliği I
Çürük riski yüksek kişilerde dişlerde çürük oluşumunu engellemek amacıyla koruyucu uygulamaların yapıldığı diş hekimliği branşıdır.
Muayenehaneye gelen hastaya veya yaşça küçük olan hastaya ve hastanın yakınlarına doğru yaklaşım biçimleri
Koruyucu diş hekimliğinin amacı ve önemi
Koruyucu uygulamalarda destek personelin önemi
Yapılması planlanan tedavi hakkında ve tedavinin ücreti konusunda hastanın detaylı olarak bilgilendirilmesi
Hastadan tedavi ücretini isteme yöntemlerini öğrencilere öğretmektir.
Bir muayenehanede veya klinikte hekime yardımcı olabilmeleri için klinik yardımcı personelin de karşılaşılabilecek sorunlarda hekime yardımcı olabilmesi için muayenehane yönetiminin temel konularını iyi bilmeleri gerekmektedir.

ADS 110 Ağız Cerrahisi ve Temel Oral Radyoloji 1
Hastaya uygulanacak cerrahi işlemlerde klink yardımcı personelin görevleri, operasyon öncesinde ve sonrasında yapılması gerekenler ve radyolojik işlemler anlatılmaktadır.
Cerrahi işlem yapılacak olan hastaya yaklaşım
Yapılacak cerrahi işlemde hangi aletlerin kullanıldığının bilnmesi, aletlerin tanınması ve yapılacak cerrahi işleme gore öncesinde hasta hazırlığının yapılması
Operasyon öncesinde, sırasında ve sonrasında hasta bakımı öğrenilmesi
Operasyon sırasında hekimin nasıl asiste edileceği
Operasyon sonrasında kullanılan aletlerin sterilizasyon ve dezenfeksiyonu nasıl yapılır ve bunun için hangi aşamaları takip etmek gerekmektedir.
Karanlık odada bulunması gereken özellikler, karanlık odanın düzeni nasıl olmalıdır, aydınlatma nasıl yapılmalıdır.
Otomatik banyo cihazının nasıl kullanılması gerektiği, solusyonların hangi sıklıkta değişmesi gerektiği
Banyo solusyonu hazırlanırken dikkat edilmesi gerekenler, röntgen cihazlarının tanıtımı ve dezenfeksiyonunun nasıl yapılması gerektiği ile ilgili temel konuları iyi bilmeleri gerekmektedir.

ADS 150 Yaz Stajı
Dişi Hekimliğinde yardımcı destek personelinin gerekliliği.
Belirlenen kavram(ları) açıklamak/anlatmak
İlgili kavram(lar)la alakalı farkındalık yaratmak ve bunu geliştirmek.
Belirlenen kavram(lar)ın geçerliliğini tartışmak.
Seçilen/belirlenen becerileri geliştirmek
Seçilen konuların derinlemesine/detaylı bir şekilde incelemek
Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerin var olan bilgilerini geliştirmek
Seçilen kavramlar bağlamında öğrencilerin fikirlerini/bilgilerini/kavrayışlarını geliştirmek
Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerle var olan bilgilerini yenilemek
Yeniliği teşvik etmek
Eleştirel düşünceyi geliştirmek

ADS 201 Konservatif Diş Tedavisi Ve Protez Yardımcılığı İle Dental Terminoloji II
Dişi Hekimliğinde yardımcı destek personelinin gerekli olan materyal tanımı. Belirlenen kavram(ları) açıklamak/anlatmak
İlgili kavram(lar)la alakalı farkındalık yaratmak ve bunu geliştirmek.
Belirlenen kavram(lar)ın geçerliliğini tartışmak.
Seçilen/belirlenen becerileri geliştirmek
Seçilen konuların derinlemesine/detaylı bir şekilde incelemek
Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerin var olan bilgilerini geliştirmek
Seçilen kavramlar bağlamında öğrencilerin fikirlerini/bilgilerini/kavrayışlarını geliştirmek
Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerle var olan bilgilerini yenilemek
Yeniliği teşvik etmek
Eleştirel düşünceyi geliştirmek

ADS 203 Ağız Cerrahisi ve Temel Oral Radyoloji II
Hastaya uygulanacak cerrahi işlemlerde klink yardımcı personelin görevleri, operasyon öncesinde ve sonrasında yapılması gerekenler ve radyasyonun hasta ve uygulayıcı üzerindeki etkileri anlatılmaktadır.
Cerrahi işlem yapılacak olan hastaya yaklaşım
Yapılacak cerrahi işlemde hangi aletlerin kullanıldığının bilnmesi, aletlerin tanınması ve yapılacak cerrahi işleme gore öncesinde hasta hazırlığının yapılması
Operasyon öncesinde, sırasında ve sonrasında hasta bakımı öğrenilmesi
Operasyon sırasında hekimin nasıl asiste edileceği
Hastaya yapılan anestezi çeşitleri, komlikasyon vey an etkiler
Radyasyonun yarar ve zararları ve radyasyondan korunma yöntemleri
Röntgen cihazlarının bölümleri ve çalışması
Hasta hazırlığı ve röntgen alınması

ADS 205 Temel Ortodonti Ve Hasta Bakımı İle Koruyucu Dişhekimliği II
Ağız diş sağlığı teknikerliği veya ağız diş sağlığı destek personeli; ülkemizde son yıllarda adı geçmeye başlayan ve batılı ülkelerdeki diş hemşiresi, diş hekimi asistanı veya dental-oral hijyenistlerin görevini üstlenecek olan meslek alanının adıdır. Bu bağlamda diş hekimliği uygulamalarında yardımcı personelin katkısı tedavilerin başarısı açısından büyük önem taşımaktadır.

Muayenehaneye gelen hastaya veya yaşça küçük olan hastaya ve hastanın yakınlarına doğru yaklaşım biçimleri
Gerek ortodontik vakadan gerek diğer dalları ilgilendiren vakalardan tedavi öncesi anamnez almanın; film ve fotoğraf arşivi oluşturmanın amacı ve önemi
Hastanın tedavisine başlamadan önce tedavi hakkında ön bilgilendirme dokumanlarının hazırlanması ve bu dokumanların önemi
Hasta ağıziçi modellerinin arşivlenmesinin önemi ve arşivleme teknikleri

ADS 207 Dönem Uygulaması
Dişi Hekimliğinde yardımcı destek personelinin gerekliliği.
Belirlenen kavram(ları) açıklamak/anlatmak
İlgili kavram(lar)la alakalı farkındalık yaratmak ve bunu geliştirmek.
Belirlenen kavram(lar)ın geçerliliğini tartışmak.
Seçilen/belirlenen becerileri geliştirmek
Seçilen konuların derinlemesine/detaylı bir şekilde incelemek
Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerin var olan bilgilerini geliştirmek
Seçilen kavramlar bağlamında öğrencilerin fikirlerini/bilgilerini/kavrayışlarını geliştirmek
Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerle var olan bilgilerini yenilemek
Yeniliği teşvik etmek
Eleştirel düşünceyi geliştirmek

SMO 201 Ölçme Ve Değerlendirme
Bu ders öğrencilerin ölçme ve değerlendirme ile ilgili olarak gerekli görülen temel bilgi, kavram, model ve becerileri kazanmasıdır. Eğitim programlarında yer alan kazanımlara öğrencilerin ulaşıp ulaşmadığının kontrolü ölçme ve değerlendirme tekniklerini etkili bir şekilde kullanmak ile gerçekleşecektir. Öğretmen adaylarının öğrencilerdeki öğrenme eksikliklerini, kazanımlara ulaşma derecelerini ve onların bir üst öğrenim kademesine devam edip etmeyeceğine karar vermede kullanacakları ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarını öğrenmeleri önemli bir eğitim ihtiyacıdır. Bu ders öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme ile ilgili olarak gerekli görülen temel bilgi, kavram, model ve becerileri kazanmasını amaçlamaktadır.

ADS 202 Muayenehane Yönetimi
Ergonomi nedir?

Genel anlamda ergonomi, kişi ve kişinin çalışmalarıyla ilgili bir bilim dalıdır. Çalışma hayatında insan enerjisinin anatomik, fizyolojik, psikolojik ve mekanik kuralları da içine alarak ekonomik biçimde kullanılması olarak açıklanabilir.
Bu açıklamayı dişhekimliğine uyarlarsak dental hizmet verimliliğini etkileyebilecek bütün faktörlerin incelenmesi ve çalışma verimliliğinin arttırılmasıdır diyebiliriz.
Muayenehaneye gelen hastaya veya yaşça küçük olan hastaya ve hastanın yakınlarına doğru yaklaşım biçimleri
Gerek ortodontik vakadan gerek diğer dalları ilgilendiren vakalardan tedavi öncesi anamnez almanın; film ve fotoğraf arşivi oluşturmanın amacı ve önemi
Hastanın tedavisine başlamadan önce tedavi hakkında ön bilgilendirme dokumanlarının hazırlanması ve bu dokumanların önemi
Hasta ağıziçi modellerinin arşivlenmesinin önemi ve arşivleme teknikleri
AİDSli hasta geldiği zaman takip edilecek prosedür ve tedavi yaklaşımları
Yapılması planlanan tedavi hakkında ve tedavinin ücreti konusunda hastanın detaylı olarak bilgilendirilmesi
Hastadan tedavi ücretini isteme yöntemlerini öğrencilere öğretmektir.
Bir muayenehanede veya klinikte hekime yardımcı olabilmeleri için klinik yardımcı personelin de karşılaşılabilecek sorunlarda hekime yardımcı olabilmesi için muayenehane yönetiminin temel konularını iyi bilmeleri gerekmektedir.

ADS 204 Muayenehane Bakımı
Muayenehanede hijyen. Günlük, haftalık, aylık bakım ve temizlik kuralları. Temizlik malzemeleri. Temizlik işçisinin eğitilmesi. İş kazalarını önleme.
AİDSli hasta geldiği zaman takip edilecek prosedür ve hasta sonrası temizlik.
Diş ünitinin gerekli sterilizasyon ve dezenfeksiyonun sağlanması
Kullanılan malzemelerin sterilizasyon ve dezenfeksiyonunun sağlanaması
Muayenehanede periyodik bakımların yerine getirilmesi.

ADS 206 Dönem Uygulaması
Dişi Hekimliğinde yardımcı destek personelinin gerekliliği
Belirlenen kavram(ları) açıklamak/anlatmak
İlgili kavram(lar)la alakalı farkındalık yaratmak ve bunu geliştirmek.
Belirlenen kavram(lar)ın geçerliliğini tartışmak.
Seçilen/belirlenen becerileri geliştirmek
Seçilen konuların derinlemesine/detaylı bir şekilde incelemek
Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerin var olan bilgilerini geliştirmek
Seçilen kavramlar bağlamında öğrencilerin fikirlerini/bilgilerini/kavrayışlarını geliştirmek
Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerle var olan bilgilerini yenilemek
Yeniliği teşvik etmek
Eleştirel düşünceyi geliştirmek

SMO 204 Meslek Etiği
İş hayatındaki davranışların düzeltilmesini sağlayan, kişiye etik prensipler ve standartlar getirilmesini sağlayan derstir. Amaç; meslek etiği ve etik ile alakalı yeterliliklerin öğrenciye kazandırılmasıdır.

SMO 208 Akılcı İlaç Kullanımı
Akılcı ilaç Kullanımı: İlâçların, hastaların klinik gereksinimlerine uygun bir şekilde, uygun dozda, yeterli bir zaman süresinde, hem kendileri hem de toplum için en düşük maliyet ile kullanılması
Belirlenen kavram(ları) açıklamak/anlatmak İlgili kavram(lar)la alakalı farkındalık yaratmak ve bunu geliştirmek.
Belirlenen kavram(lar)ın geçerliliğini tartışmak.
Seçilen/belirlenen becerileri geliştirmek
Seçilen konuların derinlemesine/detaylı bir şekilde incelemek
Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerin var olan bilgilerini geliştirmek
Seçilen kavramlar bağlamında öğrencilerin fikirlerini/bilgilerini/kavrayışlarını geliştirmek
Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerle var olan bilgilerini yenilemek Yeniliği teşvik etmek Eleştirel düşünceyi geliştirmek

SMO 210 Sağlık Hizmetlerinde Kalite
Sağlık hizmetlerini içinde barındıran tüm ön lisans bölümlerinde, sağlıkta kalitenin güvenlik, atık, enfeksiyon, iletişim, sağlık çalışanı sorumluluğu, tıbbi hatalar, acil durumlar, cihaz yönetimleri, sterilizasyon ve dezenfeksiyon, hastanede bulunan cihazlar dahil geniş alanı kapsamaktadır. Türkiye sağlık sistemine genel bakış, hasta çalışan güvenliği, sağlıkta kalite standartları, atıl yönetimi, enfeksiyonların önlenmesi, ilaç yönetimi, radyasyon güvenliği, temel hasta hakları, hasta ve hasta yakını ile sağlıklı iletişim, hasta güvenliğinde sağlık çalışanı sorumluluğu, hasta güvenliği ve tıbbi hata, sağlıkta risk yönetimi, hasta düşmelerinin önlenmesi, hastanın bilgilendirilmesi ve hasta rızası, güvenli ilaç uygulamaları, sağlıkta ölçme ve değerlendirme kültürü, malzeme ve cihaz yönetimi, afet ve acil durum yönetimi, bilgi yönetimi konularını içermektedir.