Dersler

BİRİNCİ YIL

I. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T U K AKTS
AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 1 2 0 2 2
BİL101 Bilişim Teknolojileri I 3 0 3 4
İNG101 İngilizce 1 3 0 3 3
TUR101 Türk Dili 1 2 0 2 2
SMO105 Temel Matematik 3 0 3 3
SMO109 Temel İlk Yardım 3 0 3 3
CGO101 Çocuk Gelişimi 1 3 0 3 4
CGO103 Davranış Yönetimi 2 0 2 4
CGO105 Aile Eğitimi 3 0 3 5
KAR100 Kariyer Planlama 0 0 0 0
Toplam Kredi 24 0 24 30

II. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T U K AKTS
AİT102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 2 0 2 2
TUR102 Türk Dili 2 2 0 2 2
İNG102 İngilizce 2 3 0 3 3
ÇSH102 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 2 0 2 2
CGO102 Çocuk Gelişimi 2 3 0 3 4
CGO104 Özel Eğitim  2 0 2 3
CGO106 Çocuk ve Müzik 2 0 2 3
CGO108 Çocukta Sanat ve Yaratıcılık 4 0 4 4
CGO110 Çocuk ve Oyun 3 0 3 4
CGO112 Çocukta Bilim ve Teknoloji 2 0 2 3
Toplam Kredi 25 0 25 30

İKİNCİ YIL

III. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T U K AKTS
CGO201 Okul Öncesi Eğitim Kurumunda Uygulama 1 0 6 3 6
CGO203 Çocuk Edebiyatı Ve Medya 3 0 3 3
CGO205 Çocukla İletişim 2 0 2 3
CGO207 Özel Eğitimde Uygulama 1 0 4 2 4
CGO209 Sanat Etkinliklerini İzleme 2 0 2 3
CGO211 Eğitimde Araç Gereç Geliştirme 3 0 3 4
CGO213 Çocuk ve Drama 4 0 4 4
SMO201 Ölçme Ve Değerlendirme 3 0 3 3
Toplam Kredi 17 10 22 30

IV. Yarıyıl

Kodu Dersin Adı T U K AKTS
SMO208 Akılcı İlaç Kullanımı 1 0 1 1
SMO210 Sağlık Hizmetlerinde Kalite 3 0 3 4
CGO202 Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı 3 0 3 4
CGO204 Kaynaştırma 2 0 2 2
CGO206 Okul Öncesi Eğitim Kurumunda Uygulama 2 0 5 3 3
CGO208 Özel Eğitimde Uygulama 2 0 4 2 4
CGO210 Öğrenme Öğretme Etkinlikleri 3 0 3 3
CGO212 Çocuk Hakları ve Koruma 2 0 2 3
CGO214 Çocuk Beslenmesi 2 0 2 3
CGO216 İşletme Yönetimi 3 0 3 3
Toplam Kredi 19 9 24 30

AIT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 1
Batı kültürleri ile Türk kültürünün karşılaması sonucu ortaya çıkan siyasi ekonomik kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye ve yıkılmaya başlayan Osmanlı devletinde çözüm arayışları çerçevesinde yapılan reform hareketleri ve İmparatorluktan milli devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde verilen Milli Mücadele sonucu Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluşunun ele alınması.

TUR 101 Türk Dili 1
Dilin tanımı ve önemi; dil-kültür ilişkisi, yazı dili ve özellikleri, yazılı anlatımda dış yapı ve kurallar, imlâ kuralları ve noktalama işaretleri; yazıda plan, tema, bakış açısı, yardımcı fikirler, paragraf yazımı; kompozisyon kavramı, kompozisyon yazma kuralları ve planları; seçilmiş yazılarda kompozisyon çatısı, tema, paragraf incelemesi, kompozisyon düzeltme çalışmaları, genel anlatım bozuklukları, düşünme ve düşündüğünü ifade edebilme; çeşitli yazı türleri (anı, fıkra, hikaye, eleştiri, roman vb.) formal yazılar (özgeçmiş, dilekçe, rapor, ilan, bibliyografya, tebliğ, resmi yazılar, bilimsel yazılar, makale, vb.) makalenin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri üzerine çalışma, makale yazma çalışması, not alma ve özetleme yöntem ve teknikleri.

ING 101 İngilizce
Türkçe bölümler için dizayn edilmiş İNG 101 dersi öğrencilere İngilizcenin konuşulduğu ortamlarda bulundukları zaman günlük hayatta sık karşılabilecekleri diyalogları ve içeriklerini anlama ve karşılık verme becerilerini kazandırmaya önelik bir derstir. Kendisini ve ailesini tanıtabilmr; Yakın çevresinde olan nesnelerin isimlerini bilme, tarifini anlayabilme; Rutin olarak aktiviteleri anlayabilme, seçebilme; bazı mobilyaları isimlendirebilme yapılan bir ev tarifini anlayabilme

BİL 101 Bilişim Teknolojileri I

 1. Bilişim Teknolojilerinin Günlük Yaşamdaki Yeri
 2. Bilgisayar Sistemleri, Dosya Yönetimi
 3. Etik ve Güvenlik, Dijital Vatandaşlık
 4. Gizlilik ve Güvenlik
 5. Bilgisayar Ağları
 6. Araştırma
 7. İletişim Teknolojileri ve İşbirliği
 8. Görsel İşleme Programları
 9. Kelime İşlemci Programları
 10. Sunu Programları
 11. Tablolama Programları
 12. Ses ve Video İşleme Programlar
 13. Problem Çözme Kavramları ve Yaklaşımları, Programlama

SMO 109 Temel İlk Yardım
İlk yardım dersine genel bakış. İlk yardımda temel kavramlar, normal vital bulgular ve bulguların değerlendirilmesi, İleri ve sürekli yaşam desteği. Özel durumlarda (kazalar, kanamalar,zehirlenmeler, sırasında yaralanmalarda/ zehirlenmeler ) öğrencileri bilgilendirmeyi amaçlayan temel bir derstir. Kaza ve yaralanma durumlarında müdahalede bulunanların, ilkyardım eğitimi almış olmaları, yaşamın sürdürülmesinde, sakatlanmaların önlenmesinde ve iyileşme sürecinin kısaltılmasında belirleyici rol oynamalarını sağlamaktır.

SMO 105 Temel Matematik
Bu dersin amacı öğrencilerin soyut düşünme yeteneğini geliştirmek ve sosyal bilimler ile ilgili matematik problemleri analiz etmek için bir matematiksel altyapı vermektir

CGO 101 Çocuk Gelişimi 1
Bu ders öğrencilere  çocuk gelişiminin dönemleri  ile ilgili genel bilgi kazandırmayı hedeflemektedir. Çocuk gelişimi ile ilgili temel kavramları, gelişim süreçlerini gelişim ilkelerini  öğrenebilecektir. Erken çocukluk dönemi ilgili eğitim programlarını ve doğum öncesi, yeni doğan ve çocuk gelişimi ile ilgili temel bilgileri kavrayabilecektir

CGO 103 Davranış Yönetimi
Bu ders öğrencilere  çocuklerın davranış yönetimi ile ilgili bilgi vermeyi hedeflemektedir

Belirlenen kavram(ları) açıklamak/anlatmak İlgili kavram(lar)la alakalı farkındalık yaratmak ve bunu geliştirmek. Belirlenen kavram(lar)ın geçerliliğini tartışmak. Seçilen/belirlenen becerileri geliştirmek Seçilen konuların derinlemesine/detaylı bir şekilde incelemek Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerin var olan bilgilerini geliştirmek Seçilen kavramlar bağlamında öğrencilerin fikirlerini/bilgilerini/kavrayışlarını geliştirmek Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerle var olan bilgilerini yenilemek

CGO 105 Aile Eğitimi
Bu ders öğrencilere  çocuk gelişiminde aile eğitiminin önemini aktarmayı hedeflemektedir.

Belirlenen kavram(ları) açıklamak/anlatmak İlgili kavram(lar)la alakalı farkındalık yaratmak ve bunu geliştirmek. Belirlenen kavram(lar)ın geçerliliğini tartışmak. Yeniliği teşvik etmek Eleştirel düşünceyi geliştirmek

KAR100 Kariyer Planlama

 • Kariyer planlama ve kariyer gelişimi modellerini öğrenme.
 • Hâlihazırda mevcut iş piyasası koşulları hakkında bilgi sahibi olma.
 • Mülakat teknikleri hakkında bilgi sahibi olma. Etkileyici bir iş görüşmesini nasıl yapılacağını öğrenme.
 • Özgeçmiş, kapak yazısı ve teşekkür mektubu hazırlama yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma.
 • İş başvurularında kullanmak üzere CV hazırlama

AİT 102 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi 2
Mustafa Kemal Paşanın 29 Ekim 1923 de Türkiye Cumhuriyeti’ni kuruşundan itibaren vefatına kadar gerçekleştirdiği ilke ve inkılaplar değerlendirilmektedir

TUR 102 Türk Dili 2
Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri, iyi bir konuşmanın temel ilkeleri, güzel konuşmaya yardımcı teknikler, önemli günler için konuşma hazırlama, konuşma içeriğinin düzenlenmesi, konuşmayı etkileyen faktörler, hazırlıksız (telefonda konuşma, tanışma ve tanıştırma vs.) ve hazırlıklı konuşma türlerinin (münazara, açık oturum, panel, forum, sempozyum, konferans) özellikleri, diksiyon ve önemi, Türkçenin doğru telaffuzunda önemli olan hususlar, doğru imla, doğru vurgu, doğru tonlama ve metin ağırlıklı uygulamalar.

İNG 102 İngilizce 2
Türkçe bölümler için dizayn edilmiş İNG 102 dersi öğrencilere İngilizcenin konuşulduğu ortamlarda bulundukları zaman günlük hayatta sık karşılaşabilecekleri  diyalogları ve içeriklerini anlama ve karşılık verme becerilerini kazandırmaya yönelik bir derstir.  Dersin her konusunda anlam ve iletişimi takip edebilme ön planda tutulmuş dil yapılarının öğrenilmesi sadece bir araç olarak görülmüştür.  Bu doğrultuda dersin içeriği görsel, işitsel ve yazılı materyallerle desteklenmiş her durum ve konu için farklı şekilde tasarlanmıştır.  İNG 102 dersi, içerik olarak Avrupa Ortak Diller Çerçevesi Kriterleri’nin A1 seviyesini (YAZILI METİNLER VE DİYALOGLARDA) hedeflemektedir.  İlgili kriter ve hedeflenen beceriler aşağıdaki linkte ve ‘amaçlar’ bölümünde bulunabilir.
Hangi soru sözcüğünün hangi durmda kullanılmaya uygun olduğunu seçebilme
Ölçü bildiren sözcüklerin nerelerde kullanıldığını seçebilme
Şimdiki zaman aktivitelerini, geçmiş zaman aktivitelerini ve gelecekle ilgili yapılan ayarlamaları anlayabilme
İki veya daha fazla şey/kişi arasında yapılan kıyaslamayı anlayıp bilgiyi kullanabilme
Günlük hayattaki rutin durumlardaki (tatil ayarlama, öneride bulunma, tercih belirtme, nasihat verme) içeriği  takip edip bir sonraki yanıtı tahmin edebilme
Yiyecekler, organizasyon yapma, sağlık sorunları, hayat olayları, tatil ayarlamaları, para kullanımı,  kıyafetleri isimlendirme , şehirleri tasvir etme, istekte bulunma  gibi çeşitli durumlarda kullanılan kelime ve/veya deyimleri seçebilme

ÇSH 102 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

1-Yenidoğanda resüsitasyon yapabilme
2-motor mental gelişim basmaklarını biliyor olma
3-Büyüme izlemi yapabilme
4-Ateşli çocuğa yaklaşım
5-Dehidrate çocuğa yaklaşım
6-Çocukluk çağı aşı takvimini biliyor olma
7-İlk 1 yaşta beslenme

CGO 102 Çocuk Gelişimi 2
Bu ders öğrencilere çocuk gelişiminin sosyal gelişim dönemleri  ile ilgili genel bilgi kazandırmayı hedeflemektedir
Bu dersin amacı, çoçuğun yaşlara göre sosyal, duygusal ve kişilik gelişimini, oyun gelişimini ve ahlak gelişimini incelemektir

CGO 104 Özel Eğitim
Bu ders öğrencilere özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklera yönelik eğitim vermeyi hedeflemektedir.

Belirlenen kavram(ları) açıklamak/anlatmak İlgili kavram(lar)la alakalı farkındalık yaratmak ve bunu geliştirmek. Belirlenen kavram(lar)ın geçerliliğini tartışmak. Seçilen/belirlenen becerileri geliştirmek Seçilen konuların derinlemesine/detaylı bir şekilde incelemek . Eleştirel düşünceyi geliştirmek

CGO 106 Çocuk ve Müzik
Bu ders öğrencilere  çocuğun gelişim dönemlerindeki müziğe olan ihtayaçları ile ilgili bilgi vermeyi hedeflemektedir

Müzik eğitimi ile ilgili teorik bilgilere sahip olup, okul öncesine yönelik olan çocukların gelişimlerine katkı sağlayacak müzik eğitiminde yer alan önemli  etkinlikler hakkında bilgi sahibi olup, etkinlikleri uygulamalı olarak yapabilecektirler. Uygulamanın dışında önemli konulardan teorik bilgilerde verilecektir.

CGO 108 Çocukta Sanat ve Yaratıcılık
Bu ders öğrencilere  çocuğun resim sanatındaki gelişim dönemleri, resimsel özellikleri ile ilgili bilgi vermeyi hedeflemektedir

1,5–14 yaş dönemini kapsayan sanatsal gelişim basamaklarını kavramak. Çocuk resim sanatının özelliklerini kavramak.Yaratıcılığı ve eleştirel düşünmeyi keşfetmek
CGO 110 Çocuk ve Oyun
Bu ders öğrencilere  çocuğun gelişim dönemlerine uygun oyun çeşitleri ile ilgili bilgi vermeyi hedeflemektedir
Oyunun tanımını öğretmek, Çocuğun yaş düzeyini ilişkin oyun türlerini öğretmek, oyunun özelliklerini kavratmak, Çocuğa uygun oyun türleri üretmek

CGO 112 Çocukta Bilim ve Teknoloji
Bu ders öğrencilere çocuklerın teknoloji ve bilimle olan ilişkisi ile  ilgili bilgi vermeyi hedeflemektedir
Okul öncesi eğitimde bilim ve teknolojiyi kullanabilmek.
Çocukların gelişim düzeylerine gore teknolojik gelişmleri planlayabilmek

CGO 201 Okul Öncesi Eğitim Okullarında Uygulama 1
Bu ders öğrencilere mesleki yaşamlarındaki ygulamalara yönelik bilgi vermeyi hedeflemektedir. Çocuk gelişimcilerinin, mesleğine daha iyi hazırlanmalarını, öğrenimleri süresince kazandıkları genel kültür, özel alan eğitimi ve mesleğiyle ilgili bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıklarını gerçek bir eğitim – öğretim ortamı içinde kullanabilme yeterliliği kazanmalarını sağlamaktır

CGO 203 Çocuk Edebiyatı ve Medya
Bu ders öğrencilere  çocuklara ilişkin yayınlar konusunda bilgi vermeyi hedeflemektedir
Bu derste, yayın özellikleri, çocuk yayınları. Yayınlara ilişkin değerlendirmelerin yapılması amaçlanmaktadır

CGO 205 Çocukta İletişim
Bu ders öğrencilere  iletişim becerileri ile ilgili bilgi vermeyi hedeflemektedir
Öğrenciye çocuklarla sözlü,sözsüz,yazılı biçimsel,biçimsel olmayan iletişim kurma yeterlikleri kazandırmak

CGO 207 Özel Eğitimde Uygulama 1
Bu ders öğrencilere  mesleki yaşamlarındaki özel eğitime ilişkin uygulamalara yönelik bilgi vermeyi hedeflemektedir

Çocuk gelişimcilerinin, mesleğine daha iyi hazırlanmalarını, öğrenimleri süresince kazandıkları genel kültür, özel alan eğitimi ve mesleğiyle ilgili bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıklarını gerçek bir eğitim – öğretim ortamı içinde kullanabilme yeterliliği kazanmalarını sağlamaktır. Ayrıca özel eğitim gerektiren çocuklara nasıl davranılması gerektiğini öğretebilmektir

CGO 209 Sanat Etkinliklerini İzleme
Bu ders öğrencilere  sanat etkinliklerine ilişkinilgili bilgi vermeyi hedeflemektedir
Bu ders ile öğrenciye; yaratıcı güçlerini geliştirme ve temel çizimler yapma yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır

CGO 211 Eğitimde Araç Gereç Geliştirme
Bu ders öğrencilere çocuk gelişimine uygun araç ve gereç geliştirebilmeyi öğretmeyi hedeflemektedir

Belirlenen kavram(ları) açıklamak/anlatmak İlgili kavram(lar)la alakalı farkındalık yaratmak ve bunu geliştirmek. Belirlenen kavram(lar)ın geçerliliğini tartışmak. Yeniliği teşvik etmek Eleştirel düşünceyi geliştirmek,Yaş düzeyine uygun araç ve gereç geliştirebilmek

CGO 213 Çocuk ve Drama
Bu ders öğrencilere çocukların düzeyine göre drama tekniğini kullanarak öğretimi oyunlaştırarak öğretmeyi hedeflemektedir
Bu ders öğrencilere yaratıcı drama etkinliklerini uygulayabilecek becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır

SMO 201 Ölçme Ve Değerlendirme
Bu ders öğrencilerin ölçme ve değerlendirme ile ilgili olarak gerekli görülen temel bilgi, kavram, model ve becerileri kazanmasıdır. Eğitim programlarında yer alan kazanımlara öğrencilerin ulaşıp ulaşmadığının kontrolü ölçme ve değerlendirme tekniklerini etkili bir şekilde kullanmak ile gerçekleşecektir. Öğretmen adaylarının öğrencilerdeki öğrenme eksikliklerini, kazanımlara ulaşma derecelerini ve onların bir üst öğrenim kademesine devam edip etmeyeceğine karar vermede kullanacakları ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarını öğrenmeleri önemli bir eğitim ihtiyacıdır. Bu ders öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme ile ilgili olarak gerekli görülen temel bilgi, kavram, model ve becerileri kazanmasını amaçlamaktadır.

SMO 208 Akılcı İlaç Kullanımı
Akılcı ilaç Kullanımı: İlâçların, hastaların klinik gereksinimlerine uygun bir şekilde, uygun dozda, yeterli bir zaman süresinde, hem kendileri hem de toplum için en düşük maliyet ile kullanılması
Belirlenen kavram(ları) açıklamak/anlatmak İlgili kavram(lar)la alakalı farkındalık yaratmak ve bunu geliştirmek.
Belirlenen kavram(lar)ın geçerliliğini tartışmak.
Seçilen/belirlenen becerileri geliştirmek
Seçilen konuların derinlemesine/detaylı bir şekilde incelemek
Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerin var olan bilgilerini geliştirmek
Seçilen kavramlar bağlamında öğrencilerin fikirlerini/bilgilerini/kavrayışlarını geliştirmek
Belirlenen kavram/kuram/konularla ilgili öğrencilerle var olan bilgilerini yenilemek Yeniliği teşvik etmek Eleştirel düşünceyi geliştirmek

CGO 202 Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı
Bu ders eğitimin her kademesinde ortaya çıkabilecek gelişimsel ve psikolojik Sorunlara ışık tutmayı hedeflemektedir
Bu ders çocuk psikolojisi ve sağlığı ile ilgili  bilgi vermeyi  amaçlamaktadır

CGO 204 Kaynaştırma
Bu ders öğrencilere  kaynaştırma eğitimi ileilgili bilgi vermeyi hedeflemektedir

Bu ders ile öğrencilerin kaynaştırmanın temel prensiplerini ve yararlarını kavramasını,  gelişimsel tanılama sonucuna gore engelli çocuk için uygun yönlendirmeler yapılabilmesini,engelli çocuğun ailesine ve öğretmenlere kaynaştırma programları için gerekli eğitim ve rehberlik becerilerini kazandırmayı amaçlamaktadır

CGO 206 Okul Öncesi Eğitim Kurumunda Uygulama 2
Bu ders öğrencilere mesleki yaşamlarındaki uygulamalara yönelik bilgi vermeyi hedeflemektedir

Çocuk gelişimcilerinin, mesleğine daha iyi hazırlanmalarını, öğrenimleri süresince kazandıkları genel kültür, özel alan eğitimi ve mesleğiyle ilgili bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıklarını gerçek bir eğitim – öğretim ortamı içinde kullanabilme yeterliliği kazanmalarını sağlamaktır

CGO 208 Özel Eğitimde Uygulama 2
Bu ders öğrencilere  mesleki yaşamlarındaki özel eğitime ilişkin uygulamalara yönelik bilgi vermeyi hedeflemektedir

Çocuk gelişimcilerinin, mesleğine daha iyi hazırlanmalarını, öğrenimleri süresince kazandıkları genel kültür, özel alan eğitimi ve mesleğiyle ilgili bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıklarını gerçek bir eğitim – öğretim ortamı içinde kullanabilme yeterliliği kazanmalarını sağlamaktır. Ayrıca özel eğitim gerektiren çocuklara nasıl davranılması gerektiğini öğretebilmektir

CGO 210 Öğrenme ve Öğretme Etkinlikleri
Bu ders öğrencilere  çocukların gelişim düzeylerine gore öğrenme öğretme etkinliklerini nasıl planlayacaklarını öğretmeyi hedeflemektedir

Bu ders öğrencilere çocukların düzeylere göre temel öğretim kavramlarını, öğrenme ve öğretme sürecini, strateji, yöntem ve teknikleri, ölçme araçlarını ve yöntemlerini öğretmeyi amaçlamaktadır

CGO 212 Çoçuk Hakları ve Koruma
Bu ders öğrencilere  çocuk haklarına ilişkin genelbilgi vermeyi hedeflemektedir
Bu dersin amacı; çocuğun hakları ve korunmasının çocuk gelişimi çerçevesinde değerlendirilebilmesidir

CGO 214 Çocuk Beslenmesi
Bu ders öğrencilere çocukların yaş düzeylerine gore beslenme şekilleri ile ilgili genel bilgi vermeyi hedeflemektedir
Bu dersin amacı; çocuğun beslenme düzeni ile ilgili bilgi vermektir

CGO 216 İşletme Yönetimi
Bu ders öğrencilere   işletme yönetimi ile ilgili genel bilgi vermeyi hedeflemektedir

Bu dersin amacı, İşletmecilik alanındaki temel ilkeleri ve yönetim fonksiyonlarını bilen, yönetim kademelerinin taşıması gereken sorumlulukların farkında, piyasanın ve işletmelerin özelliklerini özümsemiş, işletmenin bütün bölümlerinde görev yapabilen, alanı ile ilgili konularda bireysel veya grup olarak çalışma gerçekleştirebilen, hukuki sorumluluklarının bilincinde öğrenciler yetiştirmektir

SMO 210 Sağlık Hizmetlerinde Kalite
Sağlık hizmetlerini içinde barındıran tüm ön lisans bölümlerinde, sağlıkta kalitenin güvenlik, atık, enfeksiyon, iletişim, sağlık çalışanı sorumluluğu, tıbbi hatalar, acil durumlar, cihaz yönetimleri, sterilizasyon ve dezenfeksiyon, hastanede bulunan cihazlar dahil geniş alanı kapsamaktadır. Türkiye sağlık sistemine genel bakış, hasta çalışan güvenliği, sağlıkta kalite standartları, atıl yönetimi, enfeksiyonların önlenmesi, ilaç yönetimi, radyasyon güvenliği, temel hasta hakları, hasta ve hasta yakını ile sağlıklı iletişim, hasta güvenliğinde sağlık çalışanı sorumluluğu, hasta güvenliği ve tıbbi hata, sağlıkta risk yönetimi, hasta düşmelerinin önlenmesi, hastanın bilgilendirilmesi ve hasta rızası, güvenli ilaç uygulamaları, sağlıkta ölçme ve değerlendirme kültürü, malzeme ve cihaz yönetimi, afet ve acil durum yönetimi, bilgi yönetimi konularını içermektedir.