Dünya Paramedikler Günü Kardiyak Aciller ve Travma Sempozyumu

Kardiyak Aciller ve Travma Sempozyumu, 21 Aralık 2023 tarihinde Sağlık Bilimleri Fakültesi Salon 2’de gerçekleştirildi. Bu önemli etkinlik, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda eğitim alan paramedik adayları ve değerli katılımcıları bir araya getirerek, kardiyak aciller ve travma konularında kapsamlı bir bilgi alışverişine ev sahipliği yaptı. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu müdürü Prof. Dr. Aslı Aykaç açılış konuşmasında paramedik bölümünün tarihçesi ve görevlerinden bahsetmiş olup mesleğin önemi ve zorluklarını şu şekilde bahsetti: “Tarihçesi Roma İmparatorluğu Lejyonları’na dayanan, 17. yüzyılda bubonik veba salgınıyla devam eden ve 19. yüzyılda da sahra hastaneleri ve saha triyajının tanımlanmasıyla temelleri atılan hastane öncesi bakım hizmetleri, Türkiye Cumhuriyeti’nde 22 Aralık 2005 yılında YÖK Genel Kurulunun üniversitelerde paramedik programlarını açmasıyla bugünkü halini almıştır. Paramedikler Günü, 2005 yılından bu yana büyük bir coşku ile kutlanmaktadır. Kurucu rektörümüz Dr. Suat İrfan Günsel hocamızın öngörüsü ile Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu adada bir ilk olarak 2014 yılından beri paramedik eğitimi vermektedir. Paramedik acil tıp hizmetlerinde, yaşam zincirinin anahtarı olarak tanımlanan ve Hastane Öncesi Acil Bakımın en önemli parçasını oluşturan; genellikle kritik durumdaki hastaya ya da yaralıya ilk anda müdahale eden sağlık profesyonelleridir. Paramediklerin görevi, hastanın veya yaralının durumunu değerlendirmek ve hastanın durumuna göre olay yerinde oksijen tedavisi, entübasyon, CPR ve intravenöz uygulamalar gibi en uygun temel yaşam desteği, ileri yaşam desteği ve resüsitasyonu uygulamaktır. Komuta Kontrol Merkezi ile irtibata geçip hastanın veya yaralının durumuna göre uygun hastaneleri değerlendirerek, yine seyir halinde tedavisine devam edilen hastayı ya da yaralıyı, hastanenin acil servis ekibine teslim etmektir. Paramedikler, doktorlar dışında, her ülkede farklı olmak üzere çeşitli narkotik ve sedatif ilaçları kullanma yetkisine sahip tek onaylı kişilerdir.”

Etkinlik, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meltem Nalça Andrieu’nun protokol konuşmasıyla devam etti. Prof. Dr. Meltem Nalça Andrieu’nun konuşmasında kalp hastalıkları, hipertansiyon, kalp yetmezliği gibi temel konulara dikkat çekti ve bu toplantının önemli bir bağlamını oluşturdu. Davetli konuşmacılar kardiyak sistem ve fizyopatoloji, kardiyak arrest ve nedenleri, temel yaşam desteği, prekardiyak ritim acilleri gibi konularda detaylı bilgileri içeren konuşmalarını katılımcılarla paylaşarak etkinliği zenginleştirdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ezgi Bağrıaçık kalbin yapısı, fonksiyonları, tabakaları, kapakları, anatomisi ve kalp kasının özellikleri hakkındaki sunumu ile temel bilgileri pekiştirdi. Yakın Doğu Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı’nda Uzm. Dr. Gülgün Vaiz, “Kardiyak Arrest ve Nedenleri” konulu sunumu ile ani kardiyak ölüm nedenleri, aşamaları ve patofizyolojisi hakkında önemli perspektifler sundu. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ufuk Kaya’nın “Temel Yaşam Desteği” konusundaki sunumu ile hastane içi ve hastane dışı kardiyak arrest, yüksek kaliteli temel yaşam desteğinin bileşenleri hakkında kapsamlı bilgiler aktarmasının ardından, Çamlıbel Sağlık Merkezi, 112 İstasyonu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Uzm. Aziz Aşık, “Kardiyak Arrest Yönetimi” sunumunda katılımcılara miyokard infarktüsü hakkında genel bilgiler verdikten sonra anormal kardiyak ritimler, ileri yaşam desteği, kardiyak arrest yönetimi, defibrilasyon, prekordiyal darbe, ilaç tedavisi ve kardiyopulmoner resüsitasyon sonrası yaklaşımları aktardı.

Sempozyumun ikinci bölümü, paramedik adayı öğrencilerinin olay yeri canlandırması ile başladı. Canlandırmada öncelikle bir travma vakası, ardından kalp krizi geçiren hasta yakını senaryoları ele alındı. Travma vakasının tansiyonu, nabzı ve satürasyonu paramedik görevlileri tarafından değerlendirildi. Hasta, uygun biçimde sedyeye yerleştirilerek en yakın hastaneye taşındı. Kalp krizi geçiren hasta için de paramedik görevlileri acil müdahalede bulundu. Hasta bilinçsizdi, nabzı ve solunumu durmuştu. CPR ve kalp masajı uygulanarak hayati fonksiyonları yeniden canlandırılmaya çalışıldı. Daha sonra adrenalin ve elektroşok tedavisi uygulanarak hasta en kısa sürede en yakın hastaneye sevk edildi. Bu canlandırma ile paramedik görevlilerinin acil yaklaşımlarda ne kadar önemli bir rol oynadığı vurgulandı. Daha sonra da bu bölümde okuyan öğrencilerin resimlerinin yer aldığı video gösterisi sunuldu.

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı uzmanı Uzm. Dr. Koray Kadam ‘’İleri Yaşam Desteği’’sunumunda yetişkin ve pediatrik ileri yaşam desteği ile travma ve acil hasta yaklaşımı, kardiyak arrestin epidemiyolojisi, başlangıç zamanı, önemi, hastane içi ve dışı kardiyak arrestte yaşam zinciri, ilaç tedavisi, entübasyon ile defibrilasyon yaklaşımları gibi konuları katılımcılarımıza aktardı.

Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Uzm. Dr. Berkay Mevlanaoğlu “Travma Hastasına Yaklaşım” sunumunda travmaya yaklaşım basamaklarını, havayolu ile boynun güvenliği ve hemorajik şok evreleri konularını katılımcılarımıza aktardı.

Dünya Paramedikler Günü Kardiyak Aciller ve Travma sempozyumu, katılımcılara kardiyak aciller ve travma konularında güncel bilgiler sunarak, sağlık alanındaki acil durum müdahalelerine yönelik bilgi ve becerilerin geliştirilmesine önemli katkılarda bulundu. Bu kapsamlı sempozyumda, paramedik adayı öğrencilere kardiyak acillerin fizyolojisi, patolojisi, patofizyolojisi, hasta başı müdahaleden hastaneye sevk etmeye kadar ki geçen sürede paramediğin ne yapması gerektiği aktarıldı.