Sağlık Çalışanları İçin İletişim Becerileri

12 Aralık 2023 tarihinde, “Sağlık Çalışanları İçin İletişim Becerileri” başlıklı konferans, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu müdürü Sn. Prof. Dr. Aslı Aykaç, tüm öğretim elemanları ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleşmiştir.

Açılış konuşmasını, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu müdürü Sn. Prof. Dr. Aslı Aykaç yapmıştır.

Davetli konuşmacımız, Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meltem Nalça Andrieu, Google Meet üzerinden çevrimiçi bir şekilde etkinliği gerçekleştirmiştir.

Bu önemli etkinlik, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda eğitim alan öğrencileri ve değerli katılımcıları bir araya getirerek, sağlık çalışanları için iletişim becerileri konusunda kapsamlı bir bilgi alışverişine ev sahipliği yapmıştır.

Prof. Dr. Meltem Nalça Andrieu, etkinlik kapsamında sağlık çalışanları için iletişim becerileri konusunda detaylı bilgiler sunmuştur. Konuşmasında amaç-hedefler, hasta merkezli tıp, sağlıkta iletişimin önemi, iletişim engelleri, sık kullanılan iletişim engelleri, davranış şekilleri, empati, davranış penceresi, etkin dinlenme basamakları, dinleme yanlışları konularını ele almıştır.

Etkinlik geniş bir katılımla gerçekleştirilmiştir.